Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vindanlegg i Egersund ble tre ganger større enn oppgitt

Ifølge Rogaland fylkeskommune berører Egersund vindkraftanlegg tre ganger så store arealer som angitt på forhånd, melder Dagens Næringsliv.

Fylkeskommunen har ettergått det faktiske terrenginngrepet ved vindkraftanlegget, som kom i drift i fjor, og lagt det ved som en del av sitt høringssvar til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i forbindelse med forslaget til nasjonal ramme for ny utbygging av vindkraft.

450.000 kvadratmeter, tre ganger så mye som utbyggeren skrev i detaljplanene sine, er hva fylkeskommunen fant etter å ha gjort målinger ut fra luftfoto tatt etter byggefasen, skriver Rogaland fylkeskommune, ifølge avisa.

I sitt høringssvar argumenterer fylkeskommunen for strammere kontroll av utbyggingene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og utbyggeren mener det hele kan forklares. Daglig leder Per Ove Skorpen i utbyggeren Norsk Vind Energi påpeker at arealbruken som selskapet har oppgitt i sine planer, er nettotall hvor bare selve vei- og oppstillingsarealet er inkludert.

Han sier at utbygger har planert terreng langs inngrepene for å reetablere vegetasjon, og at disse områdene fremstår som brune på flyfoto. Skorpen medgir samtidig at utbygger ikke hadde søkt om alle nødvendige tillatelser, blant annet knyttet til utfylling i vassdrag.

Direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flateby, vil ikke kommentere arealbruken i Egersund direkte, men påpeker at store deler av områdene som blir berørt i en anleggsperiode, blir beplantet igjen. Derfor regnes de ikke med i arealet for det ferdige anlegget.

Tirsdag går høringsfristen ut for NVEs forslag til utbygging av vindkraft på land i Norge. Ifølge NRK har Olje- og energidepartementet søndag fått inn totalt 1.700 høringssvar.