Foto: IØ Eiendomsutvikling
Foto: IØ Eiendomsutvikling

Vil utvikle 300 boliger i Askim

IØ Eiendomsutvikling, som eies av Indre Østfold kommune, har inngått avtale med Trysilhus om utvikling av tomteområdet «Rom Nordre» i Askim.

Området er på cirka 149 dekar og er avsatt i kommuneplanen til fremtidig boligområde.

– Reguleringsarbeidet er allerede i gang og det tas sikte på at første byggetrinn igangsettes i løpet av 2024. Utbyggingen vil strekke seg over flere år og avtalen sikrer partene en fleksibilitet i samarbeidsformer, utbyggingsrekkefølge og eventuelt samarbeid med andre aktører. Det kan også bli aktuelt at enkelte felter opparbeides som byggeklare tomter til salg mot privatmarkedet. Det planlegges for oppføring av boligblokk, flermannsboliger, rekkehus og eneboliger, heter det i en pressemelding fra partene.

– Vi er svært godt fornøyde med å ha landet denne avtalen med en aktør som har vilje, kompetanse og ressurser til å videreutvikle området i takt med det vi mener er rett utvikling for et slikt boligområde. Denne delen av Askim har en veletablert infrastruktur og attraktiv beliggenhet midt mellom byfasiliteter i Askim og turområder langs Glomma. Trysilhus har de beste forutsetninger for å lykkes med en god helhetlig plan som tilrettelegger for gode uterom og variert boligbebyggelse tilpasset livets ulike faser. For oss som en offentlig eiet eiendomsutvikler har dette vært spesielt viktig å ivareta i avtalen med Trysilhus, sier daglig leder Odd Edvard Lund i IØ Eiendomsutvikling i meldingen.

– Trysilhus har bygd flere prosjekter rundt Askim tidligere er godt kjent i området. Vi ser dette som et spennende område med en fin plassering, sier prosjektleder Hans Erik Unelsrød i Trysilhus.

F.v: Odd Edvard Lund (daglig leder i IØ Eiendomsutvikling), Ola Mæhlum (styreleder i IØ Eiendomsutvikling), Jarle Ljøstad (daglig leder i Trysilhus Areal AS), Hans Erik Unelsrød (prosjektutvikler i Trysilhus Øst AS). Foto: IØ Eiendomsutvikling
F.v: Odd Edvard Lund (daglig leder i IØ Eiendomsutvikling), Ola Mæhlum (styreleder i IØ Eiendomsutvikling), Jarle Ljøstad (daglig leder i Trysilhus Areal AS), Hans Erik Unelsrød (prosjektutvikler i Trysilhus Øst AS). Foto: IØ Eiendomsutvikling