Illustrasjonsfoto: Forsvarsbygg

Vil sette bransjestandard mot sosial dumping

Forsvarsbygg har i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og drift (Difi) og andre offentlige byggherrer bidratt til å utvikle en veileder i beste praksis for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår i bygge- og anleggsprosjekter og renhold.

Erik Øimoen

Hensikten er å forebygge sosial dumping og fremme sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i blant annet bygge- og anleggsprosjekter.

- Forsvarsbygg er opptatt av å fremme ordnede og gode arbeidsforhold. Veilederen er tuftet på dette, sier direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg

Fremmer ordnede arbeidsforhold
I 2015 produserer Forsvarsbygg for om lag 2,5 milliarder kroner i nye og rehabiliterte bygg for Forsvaret.

- Som Norges største eiendomsforvalter er vår målsetting å være ledende innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og på forebygging av sosial dumping, sier Øimoen.

Veileder byggenæringen
Forsvarsbygg tar nå i bruk veilederen, som er et hjelpemiddel for å følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår.

- Vi er opptatt av å dele våre erfaringer med bransjen. Vi vil anerkjenne Difi for et solid stykke arbeid for å bidra til å styrke bransjen i denne viktige saken, sier Øimoen.