Her brukes 3D-modellen i planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, som skal bygges ut av Jernbaneverket og Statens vegvesen. Fra venstre ser vi Knut S. Rekaa og Rune Rian fra ViaNova Plan og Trafikk og Jan Martin Ståvi fra Asplan Viak. Foto: Trimble

Vil halvere prosjekteringstiden på jernbane

Jernbaneverket mener nå de kan halvere prosjekteringstiden på jernbaneutbygginger.

– Målet er å finne en arbeidsmetodikk som halverer tiden det tar å finne tekniske løsninger for jernbane, vei og annen infrastruktur, uttaler fagansvarlig for 3D i InterCity, Kristin Lysebo, i en pressemelding fra Jernbaneverket.

Kristin Lysebo er fagansvarlig for 3D i InterCity og Jernbaneverkets representant i utviklingsprosjektet. Foto: Ingunn Monstad / Jernbaneverket

Lysebo er etatens representant i en bredt sammensatt forsknings- og utviklingsgruppe for mer effektiv jernbaneprosjektering. Øvrige deltakere kommer fra NTNU, Metier, Epsis, ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll og Trimble, heter det i pressemeldingen.

Før byggestart på InterCity skal planleggere talt kartlegge terrenget, finne ideelle korridorer for togskinner og vurdere hvilke muligheter og hvilken risiko de forskjellige alternativene innebærer. Dette medfører gjerne tusenvis av sider med utredninger, studier, programmer og analyser. Den offentlige planprosessen vil som før innebære blant annet høringsrunder, lokalpolitiske vedtak og finansiering fra Stortinget, men ifølge pressemeldingen kan to verktøy bidra til å halvere prosjekteringstiden.

– Vi bruker 3D-modeller og samtidig prosjektering. Det går ut på at spesialister og beslutningstakere samles til intensive arbeidssesjoner der vi diskuterer og løser komplekse tverrfaglige utfordringer, forklarer Kristin Lysebo.

Når en beslutning er tatt, blir 3D-modellene oppdatert. Dermed kan alle umiddelbart se resultatet av den valgte løsningen, skriver Jernbaneverket.

Hvis spesialistene ikke finner løsninger de er fornøyde med, går de hvert til sitt og jobber videre med sine fagfelt. Så møtes de igjen, til ny diskusjon og nye beslutninger. Denne metodikken er brukt med stort hell i olje- og offshorebransjen, samt i den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA og flyindustrien, heter det i pressemeldingen.