Nye krav for svanemerking legger stor vekt på å minimere byggavfall og sikre mer resirkulering, noe som innebærer skjerpede krav til avfallssortering og til gjenbruk av byggematerialer. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Nye krav for svanemerking legger stor vekt på å minimere byggavfall og sikre mer resirkulering, noe som innebærer skjerpede krav til avfallssortering og til gjenbruk av byggematerialer. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Vil gjøre det mulig å svanemerke kontorbygg

Svanemerket har sendt skjerpede krav til nybygg på høring. Forslaget strammer særlig inn på kravene som kan bidra til lavere klimabelastning og til å fremme sirkulær økonomi.

Svanemerkets nye krav dekker EUs taksonomi for klimaområdet. Nå blir det mulig å svanemerke kontorbygg, ifølge en pressemelding fra Miljømerking.

Ifølge stiftelsen har har interessen for å svanemerke nybygg (bolig-, skole- og barnehagebygg) steget markant de siste årene i alle de nordiske landene. Veksten ser ut til å fortsette, nå skal det også bli mulig å sertifisere kontorbygg med det offisielle miljømerket.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge. Foto: Werner Anderson
Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Miljømerking Norge. Foto: Werner Anderson

– Vi er glade for at det nå også skal gå an å svanemerke kontorbygg, og dette er noe markedet etterspurt i lengre tid. Byggebransjen har et stort potensial for å redusere miljøbelastningen og bidra i det grønne skiftet. Derfor vil vi, sammen med næringen og andre aktører, utvikle Svanemerket slik at det i enda større grad gjør omstillingen til sirkulær økonomi enklere, sier administrerende direktør Cathrine Pia Lund i Miljømerking Norge.

I forslaget som nå sendes på høring, er det lagt opp til en rekke innstramminger av kravene. Særlig gjelder dette krav som er med på å fremme sirkulærøkonomi og redusere klimabelastningen:

– De nye kravene legger stor vekt på å minimere byggavfall og sikre mer resirkulering. For eksempel kommer vi med skjerpede krav til avfallssortering og til gjenbruk av byggematerialer. Sirkulærøkonomi bygger på at vi bruker de samme materialene flere ganger. Hvis det skal være mulig å gjenbruke materialene i et bygg, må selve designprosessen legge til rette for dette, noe vi ivaretar godt i de kravene som nå er på høring. Svanemerket kommer også med krav om fleksible planløsninger i kontor- og skolebygg, noe som sikrer bygninger med lang levetid, sier Ingerid Zeiner, teamleder på bygg i Miljømerking Norge.

Høringsforslaget inneholder også krav om nasjonalt tilpasset klimaberegning og strenge krav til materialer med høy klimabelastning slik som betong, stål og aluminium. Det er også krav om fossilfri byggeplass.

Alle krav som gjelder inneklima er også oppdatert. Miljømerking foreslår blant annet obligatoriske krav til dagslys, akustikk og luftkvalitet.

Som noe helt nytt innføres det dessuten krav som skal sikre bevaring og forbedring av det biologiske mangfoldet på områdene det bygges på. Samtidig sikrer Svanemerkets skjerpede krav at bygg som blir oppført, klarer EUs taksonomikriterier for klimaområdet.

Forslaget til nye og skjerpede miljøkrav til svanemerkede nybygg er på høring frem til 15. mars 2022.