Plantetak på Fornebu S kjøpesenter.Svanhild Blakstad

Vil droppe grønt tak på Forus

Interkommunalt vann- og avløpsverk (IVAR) bygger nytt gjenvinningsanlegg på Forus til 600 millioner kroner, men ønsker å spare 6 millioner på å droppe grønt tak.

Det skriver NRK Rogaland i en artikkel på sine nettsider.

– Det blir for dyrt med grønt tak, sier styreleder i Interkommunalt vann- og avløpsverk, IVAR, Stanley Wirak.

– Dessuten går overvannet rett i fjorden; det har det gjort i 100 år, og det går fint fortsatt, legger han til.

Fagfolk som jobber med overvann- og avrenning i IVAR gikk, ifølge artikkelen på nrk.no, inn for et grønt tak i sin innstilling til styret, fordi gjenvinningsanlegget får et flatt tak på 11.000 kvadratmeter.

Sandnes kommune har vedtatt at utbygger håndterer overvannet selv, og at det ikke skal inn på eksisterende avløpssystem. Det sier bymiljøsjef i Sandnes, Kjersti Ohr.

–Grønne tak er en buffer mot styrtregn, og reduserer merbelastningen på systemet. I tillegg gjelder det å være føre var i forhold til den ekstra nedbøren som skal komme i framtiden, sier Ohr.

Hun er spent på hvordan IVAR vil løse overvannsproblematikken på det nye gjenvinningsanlegget.

Fredag skal representantskapet i IVAR avgjøre saken, heter det i artikkelen. Det er 12 kommuner i Sør-Rogaland, som eier IVAR.

– Kommer det et benkeforslag om grønt tak, så kan det bli grønt tak, sier styreleder og ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.