GRØNT PÅ TAKET: Jostein Sundby fra Vital Vekst og Tom Atle Pettersen fra Weber på toppen av Deloitte-bygget i Bjørvika.

Gaute B. Iversen

Grønne tak gir god drenering i Bjørvika

I Bjørvika i Oslo har kommunen satt som krav at halvparten av byggene skal ha grønne tak.

Stadig flere bygg får hager på taket. De grønne takene og takhager er med på å gjøre byen grønnere, selv om det bygges tett og høyt.

Vital Vekst AS har spesialisert seg på å anlegge grønne tak på bygårder. Metoden er mye brukt ellers i Europa, men er de siste årene blitt mer aktuelt også i Norge.

Sedumdekker brukes ofte på grønne tak. Planten er hardfør og kan holde på mye vann. Her er sedum på DNB-bygget i Oslo.

– Å bruke Løs Leca på taket er veldig takknemlig for oss. Den lette vekten gjør at det er lett å jobbe med og gir et godt grunnlag for vekster og planter, forteller Jostein Sundby, partner i Vital Vekst AS.

Fordrøyning

Takhager på DNB-bygget i Barcode, Bjørvika.

I Bjørvika har kommunen satt som krav at halvparten av takene skal være grønne. Den viktigste årsaken til at det anlegges grønne tak på nye bygg er at utbygginger ofte forstyrrer og ødelegger den naturlige dreneringen i området. For å bøte på problemene brukes takene som fordrøyningskammer.

– For å avlaste avløpssystemer ved nedbør, brukes takene som fordrøyningskammer. Da blir vannet holdt tilbake slik at avløpet ikke blir overbelastet. Det forhindrer vannskader og oversvømmelser på bakkeplan, forteller Tom Atle Pettersen, salgsingeniør i Weber.

Lecaen som brukes på takene erstatter vulkanstein fra Sør-Europa og er dermed også med på å bedre miljøprofilen på bygget.

– I Europa er fordrøyningsanlegg på taket veldig vanlig. At vi kan bruke Leca som er produsert i Norge og dermed får kort reisevei er en stor fordel, forteller Jostein Sundby.

Sedum

Vital Vekst AS bruker i all hovedsak sedum når de anlegger et grønt tak. Sedum er i Bergknapp-familien og utmerker seg ved at den tåler mye tørke, krever lite stell og har gode fordrøyningsegenskaper.

– Dette er robuste planter som krever lite vedlikehold og lite jordsmonn. De kan legges på taket og tåler et tøft miljø. Utfordringen er at det ikke blåser av gårde. Det kan blåse godt på toppen, forteller Sundby.

Sedumen dyrkes på bakken i ferdige matter og rulles ut på taket omtrent som rulleplen. Det tar omtrent ett år før plantene slår rot og er klare til å legges på taket.

Grønne tak

· Vanlig i Europa og stadig mer vanlig i Norge.

· Brukes som fordrøyningsanlegg for å avlaste avløpssystemer ved nedbør.

· Skal holde på vannet for å forhindre vannskader og oversvømmelser.

· Løs Leca er lett og holder store mengder vann uten å tilføre for mye vekt på taket.

· Det brukes ofte hardføre planter som sedum, en plante i Bergknapp-familien.

Løs Leca er spesielt godt egnet på tak der det anlegges blomsterkasser og takhager. Plantene i slike anlegg er avhengig av dybde i bedet for å trives og vokse.

– Den drenerer godt, er lett, skaper et godt klima for plantene og er enkel å jobbe med. Vi kan fylle store dybder uten å tilføre for mye vekt på taket, sier Jostein Sundby i Vital Vekst AS.

Les også:

Grønne tak for flomdemping

Norske erfaringer med grønne tak