Ole Petersen, prosjektleder for Nordic-Net. (Foto: Michael Damsgaard)

Vil bygge opp nordisk handelsforum

Business Development Centre i Danmark har etablert konseptet Nordic-Net, som skal jobbe for å bygge opp et nordisk handelsforum for bygge- og anleggssektoren.

– Nordic-Net er aktive i både Norge, Sverige og Danmark og har som formål å oppnå en positiv integrasjon og et konstruktivt samarbeid mellom leverandører og virksomheter i bygge- og anleggssektoren i de tre landene. Vårt nettverksprosjekt ble startet i begynnelsen av 2013 under navnet BUNC, og i forbindelse med endringen til det nye og mer ambisiøse prosjektet, har vi endret navnet til Nordic-Net, sier Ole Petersen, prosjektleder for Nordic-Net.

Nordic-Net arrangerer faglige studieturer, workshops og matchmaking i alle de tre landene, og de arrangerer en tur til Nordbygg i Stockholm 2. og 3. april og matchmaking/workshop i Oslo 26. mai.

– Sistnevnte gjennomføres i tett samarbeid med Oslo Handelskammer, sier Petersen.

Prosjektledelsen er godt i gang med å implementere det nye konseptet og forventer å åpne ny hjemmeside i slutten av mars.

Ole Petersen gleder seg til å fortsette samarbeidet med det norske bygge- og anleggsmarkedet, sammen med prosjektets mann i Norge, Per Bang.