Økern S planlegges som et nytt sentrum på Økern i Oslo. Illustrasjon: Dark Design GroupSlik planlegges Økern S. Illustrasjon: Dark Design GroupHer står aktørene i det som kan bli områdepark i Økern S.  Martin Berger i Skanska Eiendomsutvikling (fra venstre), Ina Lystad Jacobsen i Bane Nor Eiendom, Tanja Kleive Guettler i Bane Nor Eiendom, Christian Ekeli i KLP Eiendom og Anders Skauge Obos Nye Hjem. Foto: Thomas Mellbye

Vil bygge nytt sentrum med stor park på Økern

Dark Design Group har sendt inn revidert planforslag til utviklingen av nye Økern S i Oslo. Planene består av 30 prosent bolig og 70 prosent sentrumsformål med en stor områdepark.

Det skriver Dark Design Group i en pressemelding onsdag.

Eiendomsutviklerne Bane Nor Eiendom, KLP Eiendom, Skanska Eiendomsutvikling og Obos Nye Hjem skal utvikle nye Økern S i Oslo. Her planlegges blant annet en stor områdepark og ny undergang under Alnabanen direkte til t-banen. DARK Design Group sendte nylig inn et revidert planforslag til politisk behandling, skriver arkitektkontoret i pressemeldingen.

Bane Nor Eiendom, KLP, Skanska og Obos har bearbeidet planforslaget som var på offentlig ettersyn tidlig i 2023. Planforslaget har hatt flere runder med justeringer etter at planarbeidet startet opp i 2016, heter det i meldingen.

Det første som kommer på Økern S er en stor, ny områdepark sammen med de første boligene. Områdeparken vil etableres øst i planforslaget, mellom den nye bebyggelsen på tomten til Skanska og Obos og det eksisterende nabolaget på Ulven.

På Ulven har Obos allerede overlevert 700 boliger, og Oslo kommune skal bygge ny flerbrukshall, ungdomsskole og barnehage på Økern Torg som er planlagt ferdigstilt 2027. I 2025 står også Construction City ferdig med 4.500 nye arbeidsplasser.

En delstrøm av Hovinbekken vil ledes inn i Økern S via den nye undergangen under Alnabanen, og inn til en dam på hovedtorget. Dette gjøres både for overvannshåndtering og for trivsel i området, skriver Dark.

Plan- og bygningsetaten vil gjøre sine vurderinger av planforslaget før det behandles politisk. Utviklerne bak Økern S-planen har et optimistisk håp om vedtak i løpet av høsten 2024.