Illustrasjon: ØKAW AS ArkitekterIllustrasjon: ØKAW AS Arkitekter

Vil bygge flytende betongbyer

Betongbransjen etterlyser bærekraftig bygging på bølgene. I møte med stigende temperaturer og havnivå, foreslås flytende bydeler i betong.

Det skriver mur- og betongbransjeorganisasjonen Byggutengrenser i en pressemelding tirsdag.

Byggutengrenser ser for seg at både stigende havnivå og stigende boligetterspørsel i byene kan ha en og samme løsning i Oslo: Flytende bydeler på betongkonstruksjoner i forlengelse fra land.

Arkitekt Tom Wike i ØKAW AS Arkitekter har utarbeidet ideskisser for hvordan Oslo eller andre norske byer kan vokse til vanns. Skissene viser en flytende bydel med kontorer, servicetjenester, parker og boliger. Enheter som kan kobles sammen og skape nye bærekraftige og fleksibel bysamfunn nært knyttet til annen infrastruktur. Kort sagt en kortreist byutvikling, skriver Byggutengrenser.

ØKAW AS Arkitekter deltar i et stort internasjonalt arbeid i regi av FIB (International Federation for Structural Concrete) med tittelen «Concrete structures in marine environment». Prosjektet er ledet av Dr Techn Olav Olsen AS.

– Noen av våre mål er å sikre en bærekraftig byutvikling ved at byene bygges høyere, tettere og nær trafikknutepunkter sier Jan Eldegard, leder av Byggutengrenser.

– Vi må også ha høy sikkerhet mot brann og andre ulykker, og vi jobber for å utnytte ubrennbare og robuste løsninger i mur og betong, legger han til.

Eldegard spår at mer og mer bygging kommer til å rette seg mot sjøen fremover.