Se Norges største sjøbad slepes inn Oslofjorden

Denne uken slepes sjøbadet det siste stykket fra Grønlia til Sørengautstikkeren hvor det blir dratt i posisjon, festet og koblet til Sørenga med kraftige landganger.

Sjøbadet blir en flytende park på rundt fem dekar og er en forlengelse av parken på land ytterst på Sørenga.

Det 190 meter lange sjøbadet vil tilby besøkende et 50 meter langt åpent svømmebasseng med åtte baner, et 200 m2 stort sjøbad med universell utforming, rekreasjonsområde med sitteplasser og trapper ned mot sjøen, og fantastisk utsikt ut mot Hovedøya og Oslofjorden og inn mot Operaen, Akershus festing og resten av byen.

Bjørvika Infrastruktur AS er ansvarlig for utbyggingen av denne parken på sjø og land, samt syv allmenninger, havnepromenaden, veier og annet teknisk infrastruktur i Bjørvika. Sjøbadet ble bygget i en tørrlagt dokk på Fredrikstad Mekaniske Verksted av entreprenør AF Gruppen.

21. juli ble slusene forsiktig åpnet og den tørrlagte dokken fylt med vann. Tusenvis av tonn med betong og armering fløt godt takket være et to meter tykt lag med isopor og nøye beregninger av oppdrift og ballast. Sjøbadet ble slept sakte og forsiktig inn Oslofjorden i tre omganger fra Fredrikstad til Bjørvika i august.

Se timelaps av den første 16 timers turen her

Før det åpnes for publikum 1. juli neste sommer skal entreprenøren AF Gruppen legge tredekke på overflaten og montere sitteplasser og annet utstyr.

Miljøvennlig

Som i resten av Bjørvikautbyggingen legges det stor vekt på å ta vare på miljøet. Det benyttes flyveaske i betongen, resirkulert stål, miljøimpregnert furu og isoporen har også gunstige tall i forhold til CO2-utslipp.