Vidar Uleberg i VEF Entreprenør mottok prisen som Årets verneombud i Agder av Wenche Elin Kråkenes, som er leder i HMS-forum. Foto: Lena Løland

Vidar Uleberg kåret til Årets verneombud i Agder

Forskalingssnekker og kranfører Vidar Uleberg i VEF Entreprenør kan smykke seg med titttelen Årets verneombud i Agder.

Det er andre år på rad at EBA Agder kårer Årets verneombud, som ble innstiftet i fjor for å løfte frem den viktige jobben verneombudene gjør.

Prisen ble delt ut torsdag ettermiddag på hovedkontoret til VEF Entreprenør i Vennesla, og det var en svært glad og overrasket vinner som tok imot utmerkelsen i form av et diplom og blomster fra Wenche-Elin Kråkenes, som er leder i HMS-forum i EBA Agder.

– Jeg har jobbet som hovedverneombud i VEF i nærmere 14 år, og det er veldig stas å få denne prisen. Jeg er både stolt og glad, og det er en anerkjennelse for det arbeidet som er gjort, sier Uleberg til Byggeindustrien like etter prisutdeling.

Uleberg jobber som forskalingssnekker og jernbinder i storbyggavdelingen til VEF, og kjører også kran i tillegg. Firmaet har 88 ansatte, og Uleberg er hovedverneombud i en 20 prosent-stilling.

Han synes rollen som verneombud og jobben med å utvikle HMS-arbeidet er både viktig og utviklende.

– I løpet av disse årene har jeg merket en endring til det bedre, og vi har et veldig godt samarbeid med ledelsen som er opptatt av at alt skal være på stell når det gjelder HMS. Det kan være en utakknemlig jobb å være den som skal passe på hele tiden, men samtidig er det veldig givende å bidra til å få folk trygt hjem, sier han.

– Er en pådriver for HMS-arbeidet
I juryens begrunnelsen heter det at Uleberg mottar prisen fordi han er en initiativtaker innen HMS- og verneombudsarbeid i VEF. Dette gjør han ved å:

- bidra med tanker og ideer omkring hvordan jobbe tryggest mulig
- arrangere faste møter med verneombudene
- oppfordre verneombudene til å finne egne fokusområder innenfor HMS og følge dette opp i løpet av året
- arrangere «Verneombudets dag» i VEF
- videreutdanne seg innenfor HMS-faget
- delta aktivt på EBA Agder sine HMS-forum samlinger
"Vidar har bred kompetanse og erfaring i forhold til å inneha rollen som hovedverneombud. Han er utdannet betongfagarbeider, er kranfører, instruktør for lærlinger og bas. Han er godt likt blant alle ansatte i VEF, er tydelig, rettferdig og leverer alltid god kvalitet", skriver juryen i sin begrunnelse.

VEFs personalleder Einar Løvdal uttaler at Ulebergs engasjement har vært avgjørende for den gode HMS-kulturen bedriften har i dag.

Vil løfte frem verneombudrollen
Wenche Elin Kråkenes er leder av HMS-forum og er opptatt av at verneombudsrollen fortjener mer fokus.

– Vi ønsker at denne rollen skal løftes opp og frem, og at det blir ettertraktet å være verneombud. Vidar har en god tilnærming til utøvelse av verneombudsrollen, og jeg ble ikke overrasket over at nettopp han ble nominert og kåret som vinner, uttaler Kråkenes.

Det var i fjor at styret i EBA Agder besluttet å etablere Årets verneombud som en fast ordning blant medlemsbedriftene.

Regiondirektør Hilde Waage peker også på at verneombudene spiller en svært viktig rolle på bygg- og anleggsplassen i HMS-arbeidet.

– De innehar kompetanse som medarbeiderne kan benytte seg av i hverdagen, og et viktig formål med prisen er at verneombudene i Agder skal bli mer synlige og at det derigjennom kan bli en etterpurt rolle, sier Waage.

Årets verneombud er vurdert ut fra følgende kriterier:

· Kontinuerlig, langvarig innsats, eller det kan være et enkelt, kanskje banebrytende prosjekt
· Innsats i forhold til fysisk eller psykisk arbeidsmiljø
· Arbeid og innsats i forhold til sykefravær, om risikokartlegging, forebygging av ulykker, mobbing eller annet som tilhører verneombudsarbeidet
· Innsats som spesielt har hevet verneombudenes status lokalt
· Evne til å fange opp signaler og saker, eller det kan være et verneombud som har ekstra god evne til gjennomslag for sine saker
· Et verneombud som har gjort en viktig, men kanskje stille, innsats over mange år.

Juryen har bestått av programkomiteen i HMS Forum EBA Agder: Wenche Elin Kråkenes, leder av HMS Forum EBA Agder/HMS-leder PK entreprenør, Rune Hansen, HMS-leder Skanska, Rebekka Smeland, HMS-leder Kruse Smith Entreprenør, Tone Møller HMS-leder Veidekke, Hilde Waage, regiondirektør EBA Agder.