Til høsten går Vibeke Ahlsand i OSU fra jobben med marked og merkevare til en økt satsing på næringsbygg i OSU. Foto: Katrine Lunke

Vibeke Ahlsand blir næringsdirektør i Oslo S Utvikling

Vibeke Ahlsand i Oslo S Utvikling (OSU) går fra stillingen som direktør marked og merkevare over i stillingen som direktør næring. Målet er å sikre OSUs satsing på egne næringseiendommer og -bygg.

Overgangen skjer til høsten, og stillingen inkluderer både utvikling av næringseiendommene og -byggene, nye konsepter og markedsansvar for næringsmarkedet.

– Jeg ønsker å tydeliggjøre næring som forretningsområde, med definert lederansvar, sier administrerende direktør Synnøve Lyssand Sandberg i OSU i en pressemelding.
Hun er svært tilfreds med at Vibeke Ahlsand går over i rollen som næringsdirektør, og dermed kan sikre fremdrift og resultater på det Lyssand Sandberg mener er et svært viktig område.
– Vibeke Ahlsand har i sitt arbeid med marked og merkevare bidratt til å gi Bjørvika en sterk profil, som en nyskapende og variert bydel. Hun er en kjent profil i bransjen og har opparbeidet seg en solid kompetanse om Bjørvika og næringseiendom, sier OSU-sjefen.

Nylig overleverte Oslo S utvikling kontorbygget Eufemia til KLP, som før salget i 2017 var utleid til Microsoft og PWC. De næringseiendommene som ikke er ferdig utviklet i Bjørvika har OSU opsjons- og eierrettigheter til, sammen med HAV Eiendom.

Høye leiepriser
– Det er stor konkurranse i dette markedet, og man må tilby noe unikt for å få oppmerksomhetene til aktørene, sier Ahlsand.
– Interessen for næringsbygg i Bjørvika er stor, og her oppnås det nå noen av de høyeste leieprisene i hele Norge. Markedet ser tydeligvis verdien både i beliggenheten og kvalitetene i byggene. Så jeg føler vi allerede er langt på vei, og gleder meg til dette arbeidet fremover, sammen med våre dyktige partnere, sier hun.

Vibeke Ahlsand har Master of Science i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Hun har jobbet som direktør for marked og merkevare i OSU siden 2015, da hun kom fra stillingen som produktdirektør i Posten/Bring. Hun har også tidligere vært i Cap Gemini og CRM leder i Telenor. Ahlsand er også styreleder i Oslo Metropolitan Area og styremedlem i VisitOslo.