Vi bruker rekordmye strøm

Aldri før har nordmenns strømforbruk vært høyere. Det norske strømforbruket i fjor for husholdninger var på hele 91,2 TWh.

Det er 7,7 prosent høyere enn i 2009. Aldri før er det registrert så høyt strømforbruk i norske hjem, melder Statistisk sentralbyrå.

Strømforbruket økte til tross for at strømprisene steg kraftig fra 2009 til 2010. Økningen kan ses i sammenheng med lave temperaturer. For landet sett under ett var middeltemperaturen i 2010 én grad under normalen. Ikke siden 1986 har det vært registrert så lav årstemperatur i Norge.

Også elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri, som ikke er temperaturavhengig, steg i fjor.

I fjor var forbruket på 28,9 TWh. Det er 7,4 prosent høyere enn i 2009, da etterspørselen etter eksportvarer var rekordlav som følge av tilbakegangen i verdensøkonomien.

I 2010 var det en reduksjon i produksjonen, mens nettoimporten av elektrisitet var på 7,6 TWh. Produksjonen av elektrisitet var på 124,4 TWh – en nedgang på 6,3 prosent sammenlignet med året før.