Vestkorridoren-forhandlingene fortsatt i stampe

Det er ikke bare trafikken inn og ut av Oslo på E18 Vestkorridoren som står i stampe. Forhandlingene om å gjennomføre en kraftig utbedring av den tungt trafikkerte strekningen har virkelig også gått seg inn i en stillestående utvikling.

 Nok en gang gikk samtalene mellom de ulike partene i vranglås denne uken. Og dette er ikke første gang. E18 Vestkorridoren er en del av den mye omtalte Oslopakke 3 - som omfatter en rekke kollektivsatsinger, i tillegg til utbyggingen av landets mest trafikkerte motorvei. Dette er en strekning som har vært både ønsket bygget ut om omstridt i flere tiår allerede – og en gjennomføring av denne satsingen synes ikke å komme noe nærmere. Det er ikke et endelig brudd mellom Oslo og Viken, men frontene står hardt mot hverandre, og det synes meget vanskelig å kunne klare å komme frem til en enighet om denne delen av Oslopakke 3. Planen er at partene skal møtes igjen 16. juni, men forhåpningene om at man da endelig skal komme til en enighet er ikke veldig store – til det synes avstanden å være for stor.

Det er selvsagt lov å håpe av Oslo og Viken samt regjeringen til slutt klarer å komme frem til en enighet om hele Oslopakke 3, hvor da E18 også er et sentralt punkt. For om man ikke klarer å komme til en slik enighet kan det få enorme konsekvenser for de trafikale utfordringene i og rundt hovedstaden. Oslopakke 3 er selve navet til infrastrukturutviklingen i dette området i årene som kommer, og stopper samtalene om E18 opp for godt, kan det være fare for at hele satsingen kan ryke. Det er kommet innspill fra statlig hold om at dersom man ikke får til en enighet rundt E18, står andre viktige utbygginger som Fornebubanen også i fare for å miste de statlige midlene. Det gjør at hele denne storsatsingen vil kollapse.

Man er nå kommet godt i gang med utbyggingen av Fornebubanen. Tirsdag ble det offentliggjort at Skanska-selskapet Marthinsen & Duvholt skal starte med forberedende arbeider for en tverrslagstunnel på Fornebu allerede i sommer, og onsdag lyste byggherren ut den første store tunneljobben mellom Lysaker og Fornebu. Det er selvsagt mer enn uheldig om man faktisk skulle komme til en situasjon det dette arbeidet stopper opp – og dette er rett og slett ikke noe man kan risikere eller godta.

Det hviler nå er stort ansvar på alle de tre partene som inngår i denne storsatsingen, og vi håper aktørene som deltar i forhandlingene både på vegne av Viken og Oslo setter seg ned med et reelt ønske om å komme til enighet når de setter seg ned 16. juni. Her er det ingen som vi stå igjen som vinnere alene, her må alle parter gi og ta for å komme frem til en felles løsning. Dette er noe hele regionen både trenger og har krav på. Innbyggerne fortjener et bedre kollektivtilbud og en bedre trafikal løsning enn i dag. Vi trenger et tilbud som er rigget for fremtiden, og ansvaret ligger nå hos alle de tre partene. Kommer man ikke til enighet i dette arbeidet får det så store ringvirkninger at storsamfunnet rett og slett ikke kan godta en fortsatt utsettelse og stor usikkerhet rundt dette arbeidet. Nå har man jobbet i årevis med disse arbeidene, og det er på tide å komme noen store skritt videre.