Vestby-entreprenør vokser videre

J.I. Bygg har vokst seg store i det stille, og nå er Vestby-entreprenøren klar til å ta neste steg. Målet er en omsetning over 500 millioner kroner
i 2017, og det forventer de å klare med god margin.

J.I.Bygg

J.I. Bygg AS ble etablert i 1979 og har i alle år drevet virksomheten lokalisert i Vestby kommune.

Det primære nedslagområdet er Oslo, Akershus og Østfold, men de utfører også oppdrag rundt om i landet og i Sverige.

Totalentreprenøren utfører rehabilitering, ombygging og rehabilitering av alle typer bygg.

For Gaselle-diplom og nominasjon til vekstprisen EY Entrepreneur of the Year i 2015 viser at entreprenørbedriften har gjort mye riktig. Styret satte for noen år siden et mål av seg å nå en omsetning på over en halv milliard kroner i løpet av 2017.

Det målet hadde blitt nådd allerede i år dersom et prosjekt ikke hadde blitt utsatt, men med 800 millioner kroner i ordrereserve ligger de godt i rute.

Bygger stein på stein

– Vi håndterer veksten ved at vi først ansetter menneskene og så tar vi jobbene, ikke omvendt, sier daglig leder Lars Edvardsen i J.I. Bygg til Byggeindustrien

– Selskapet er snart 40 år, og filosofien har alltid vært at vi har bygget stein på stein. Vi bygger opp støttefunksjoner for blant annet HMS og KS mot prosjektlederen. Vi har rett og slett vokst ved at vi har vært godt organisert før vi har tatt veksten, legger han til.

Han forteller at støttefunksjonene foretar grundige vurderinger av samarbeidspartnere som går på alt fra innkjøp til solidaritetskrav, miljøkrav og sosial dumping. Alt for at J.I. Bygg skal ha god kontroll på hvem de jobber med.

Som totalentreprenør har J.I. Bygg AS styrt unna bemanningsforetak, og satser i stedet på å knytte til seg dyktige underentreprenører med sentral godkjenning, noe som gir trygghet for at den kompetansen som tilbys gjenspeiler ønsket kvalitetsnivå. Man anser at dette er viktig også fra et samfunnsperspektiv: Man må søke å beholde fagkunnskapen i landet og få opp stoltheten til håndverksfaget. Lars anser at J.I. Bygg AS må være med på å ta et ansvar for dette, og J.I. Bygg har selv en større stamme med egne tømrere.

– Alle er fagarbeidere hos oss. Vi har 44 tømrere med fagbrev, og er en lærlingbedrift. Til en hver tid skal vi ha to, tre lærlinger hos oss, primært fra Akershus og Østfold, sier han.

Ståltro på hjemmemarkedet

J.I. Bygg har sitt hovedkontor i den gamle butikken på Pepperstad ved Vestby i Akershus, og mener beliggenheten deres er en fordel i forhold til markedet de opererer i. Selv regner de ”hjemmemarkedet” fra Oslo til Ski og Askim og til Moss.

– Vi er ekstremt positive til det som skjer i Follo, og med utbyggingen av Follobanen. Utviklingen i distriktet er spennende, og vi forventer å få god drahjelp av veksten i Follo i årene fremover, sier Edvardsen.

I tråd med veksten har J.I. Bygg tatt på seg større jobber, og av pågående prosjekt nevner han blant annet Lørenskog videregående skole, Thon Hotel Terminus og boligprosjektet Lehmanns Brygge i Drøbak. Samtidig har de flere store rammeavtaler.

Veksten i omsetning og ordrereserve gjør også at de nå skal oppbemanne.

– Målet i strategiplanen vår er å bli noen og sytti ansatte. Akkurat nå er vi på utkikk etter prosjekt- og anleggsledere. Når vi er kommet opp i 72 ansatte, så mener vi at vi er strukturert for å håndtere det meste, sier J.I. Bygg-sjefen.