Hønefoss og resten av Ringerike står foran store utbygginger. Foto: Haakon TronrudDronefoto av Hønefoss. Foto: Haakon TronrudTronrud Eiendom står bak utvikling av store sentrale eiendommer i Hønefoss sentrum i nær tilknytning til Hønefoss togstasjon. Eiendomsutvikleren har i den anledning hyret Snøhetta til å gjenomføre en mulighetsstudie av de forskjellige tomtene. Illustrasjon: SnøhettaTronrud Eiendom står bak utvikling av store sentrale eiendommer i Hønefoss sentrum i nær tilknytning til Hønefoss togstasjon. Eiendomsutvikleren har i den anledning hyret Snøhetta til å gjenomføre en mulighetsstudie av de forskjellige tomtene. Illustrasjon: SnøhettaTronrud Eiendom står bak utvikling av store sentrale eiendommer i Hønefoss sentrum i nær tilknytning til Hønefoss togstasjon. Eiendomsutvikleren har i den anledning hyret Snøhetta til å gjenomføre en mulighetsstudie av de forskjellige tomtene. Illustrasjon: SnøhettaTronrud Eiendom står bak utvikling av store sentrale eiendommer i Hønefoss sentrum i nær tilknytning til Hønefoss togstasjon. Eiendomsutvikleren har i den anledning hyret Snøhetta til å gjenomføre en mulighetsstudie av de forskjellige tomtene. Illustrasjon: Snøhetta

Venter boliginvesteringer for 56 milliarder på Ringerike

Byggingen av Ringeriksbanen og ny E16 utgjør en betydelig investering i samferdsel på Østlandet. En ny rapport viser at regionen er godt rustet for den forventede veksten som kommer med samferdselsløftet.

En utredning fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), «Ringeriksregionen rigget for vekst - Regionale investeringer, Ringeriksbanen og ny E-16» slår fast at ringvirkningene av Ringeriksbanen kan bli enorme i mange år fremover.

Rapporten viser at en statlig investering i Ringeriksbanen og nye E16 på planlagte 26 milliarder kroner direkte vil kunne føre til boliginvesteringer i regionen på 33 milliarder, med Statistisk sentralbyrås (SSBs) høyeste estimat til grunn. I tillegg til dette regner man med en økning i sysselsetting på mellom 8.000 og 12.000 nye arbeidstakere.

På toppen av dette igjen kommer også store nyinvesteringer i kommunal infrastruktur.

– Hovedfunnet i rapporten er at regionen er klar til å ta imot veksten som man vil kunne oppleve som følge av utbyggingen. Her har vi gjort et ganske omfattende arbeid hvor vi har gått igjennom litteratur om tilsvarende infrastrukturinvesteringer andre steder, og vi har identifisert noen kriterier som må være til stede for at en region skal oppnå vekst gjennom en slik investering. Disse er til stede på Ringerike, sier høgskolelektor Steinar Aasnæss ved HSN til Byggeindustrien.

Aasnæss understreker at han og forskerkollegene mener SSBs høyeste estimat på befolkningsvekst for Ringeriksregionen ved bygging av Ringeriksbanen og nye E16 på 2,3 er godt sannsynlig.

– Med denne veksten vil det være behov for en gjennomsnittlig boligbygging på 546 enheter hvert år frem mot 2045. Dette utgjør en boliginvestering på til sammen 56 milliarder kroner når vi også regner med de investeringene vi ville ha hatt uten Ringeriksbanen, sier han.

Rapporten ble presentert for stortingspolitikerne fra Buskerud mandag formiddag.

Les mer om Ringeriksbanens ringvirkninger i neste nummer av Byggeindustrien.