Ringeriksbanen. Illustrasjon: Jernbaneverket

Flere stillinger lyses nå ut på Ringeriksbanen

Arbeidet med å bemanne opp sentrale stillinger i Norges største fellesprosjekt for vei og bane fortsetter. Nå lyses prosjektsjefstillinger ut sammen med flere andre stillinger.

Prosjektsjefstillingene i Ringeriksbaneprosjektet som nå lyses ut er sentrale stillinger som skal ha ansvar for å bygge opp organisasjonen og lede arbeidet med planlegging, prosjektering og bygging. Anlegget er delt inn i tre deler og det skal tilsettes en prosjektsjef for hver del:

  • Prosjektsjef jernbane og vei Bymoen- Hønefoss
  • Prosjektsjef jernbane og vei Sundvollen/Høgkastet – Bymoen
  • Prosjektsjef jernbane Sandvika – Sundvollen

I tillegg lyses det nå også ut stillinger som kommunikasjonsrådgiver, dokumentsyringsleder og kvalitetsleder. Dette er de første seks av 18 stillinger som lyses ut de kommende to ukene.

Nylig var det ‘kick-off’ for lederteamet i Ringeriksbanen.

– Målet var å dele kunnskap, bli kjent og komme raskest mulig i gang, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen. – Dette er viktig etter som vi har en særdeles stram framdriftsplan. Alle fem i ledergruppa deltok, selv om bare to så langt har begynt i stillingene sine.

–Vi må jobbe hardt for å svare ut den ambisiøse framdriftsplanen som ligger i vår bestilling, sier Klokkersveen.

De stillingene som nå er lyst har søknadsfrist 14.april.