– Selv om usikkerheten i Europa øker, opplevde vi et høyt aktivitetsnivå i første kvartal. Veksten er solid i alle de nordiske landene, sier konsernsjef Egil Hogna. Foto: Sten Jansin

– Selv om usikkerheten i Europa øker, opplevde vi et høyt aktivitetsnivå i første kvartal. Veksten er solid i alle de nordiske landene, sier konsernsjef Egil Hogna. Foto: Sten Jansin

Vekst og forbedret lønnsomhet for Norconsult

Norconsult kan i første kvartal vise omsetningsvekst og forbedring i driftsresultatet. Netto omsetning for konsernet ble på 1,929 milliarder kroner (1,708 milliarder).

Dette tilsvarer en økning på 221 millioner kroner, hvor den organiske veksten hensyntatt oppkjøp er 10,6 prosent for konsernet. Driftsresultatet endte på 221 millioner kroner, mot 175 millioner i samme kvartal året før.

– Selv om usikkerheten i Europa øker, opplevde vi et høyt aktivitetsnivå i første kvartal. Veksten er solid i alle de nordiske landene. I tillegg har Technogarden vist en meget positiv utvikling i kvartalet. Første kvartal markerte også starten på strategiperioden 2022 til 2024, hvor bærekraft, innovasjon og digitalisering er viktige satsingsområder for å skape kundeverdi, vekst og utvikling. I første kvartal er vi i gang med en rekke spennende initiativer innen disse områdene, som Bærekraftsuken 2022, The Edge innovasjons-konferansen, etablering av en egen enhet for digital transformasjon og Byggfloken, sier konsernsjef Egil Hogna i en melding fra selskapet.

Norconsult har i dag cirka 5.200 medarbeidere.

– Videre vekst forventes å komme både gjennom rekrutteringer og oppkjøp fortrinnsvis i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av første kvartal ble Kristin Jarmund Arkitekter en del av Nordic – Office of Architecture, mens Jord & Miljø og Jord & Teknik ble en del av Norconsult i Danmark, heter det i meldingen.

Blant nye kontrakter som ble signert i første kvartal var en rammeavtale i Örebro-regionen i Sverige som omfatter rehabilitering, utvidelser og nybygg av flere omsorgsbygg. I tillegg er Norconsult i gang med å designe en gang- og sykkelbru i Karlstad som blir nesten 290 meter lang. I Danmark vant selskapet en kontrakt om arkitektonisk og teknisk rådgivning i forbindelse med renovering av 541 boliger for Sundby-Hvorup Boligselskab.

Også i Norge har Norconsult vunnet flere prosjekter i først kvartal. Sunnhordaland Kraftlag planlegger bygging av nye Blåfalli Fjellhaugen vannkraftverk, og her ble selskapet valgt som rådgiver i første kvartal. I Bergen vant Norconsult Informasjonssystemer en kontrakt knyttet til digitalt samarbeid og BIM-koordinering for Bybanen. I Bodø er Norconsult engasjert innen ulike fag i forbindelse med realiseringen av Bodø Storstue på Thalleåkeren i Bodø for FK Bodø/Glimt, med mål om BREEAM Communities Outstanding.