Direktør i Veidekke Anlegg, Neal Nordahl, og direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, signerer kontrakten for tunnelarbeider fra Lysaker til Vækerø. Foto: Fornebubanen
Direktør i Veidekke Anlegg, Neal Nordahl, og direktør i Fornebubanen, Irene Måsøval, signerer kontrakten for tunnelarbeider fra Lysaker til Vækerø. Foto: Fornebubanen

Veidekke signerte milliardkontrakt på Fornebubanen

I april ble Veidekke innstilt til milliardkontrakt på Fornebubanen. Men med all usikkerheten rundt prosjektet, ble signeringen satt på vent. Fredag ble den signert. 

Entreprisen markerer fortsettelsen på de omfattende tunnelarbeidene på Fornebubanen, og oppstarten for tunneldriving på Oslo-siden av Lysakerelven.

– Vi er naturligvis fornøyde med å få alle de nødvendige beslutningene på plass, slik at vi i dag kunne signere tunnelkontrakten med Veidekke. De har levert et solid og gjennomarbeidet tilbud og stiller med et erfarent og kompetent team. I felleskap skal vi skape en sikker og god prosjektgjennomføring, slik at tunnelstrekningen kan overleveres innenfor rammene til Fornebubaneprosjektet, sier prosjektleder Andreas Finstad i Fornebubanen i en pressemelding.

Fornebubanen prekvalifiserte seks entreprenører, og fikk inn fire tilbud. Tunnelentreprisen har en estimert verdi på 1,145 milliarder kroner eks. mva. Kontrakten går ut på å drive 2,35 kilometer tunnel fra Lysaker i Bærum til Vækerø i Oslo, inkludert rømningsveier og stasjonshaller for Lysaker og Vækerø stasjoner.

– Fornebubanen vurderer at Veidekke har levert det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Veidekke har fokus på miljø og leverer en høy andel elektriske og utslippsfrie maskiner og kjøretøy, skriver Fornebubanen i meldingen.

Tilbudet til entreprenøren var gyldig ut juni, og det hastet derfor med å få undertegnet kontrakten før utgangen av måneden.

– I Veidekke er vi stolte av å bygge prosjekter som så tydelig gir en merverdi for samfunnet. Dette er bærekraftig byutvikling, og vi har en byggherre som har vist seg å være åpen for gode innspill både på gjennomføring og miljø. Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til endelig å kunne sette i gang med arbeidet, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.

Tunnelarbeider skal utføres via et tverrslag (sidetunnel) på Lilleaker. Sjaktarbeidene regnes ifølge byggherren som kompliserte, og entreprisen har i seg utfordrende geologi og kryssing under Lysakerelven, med kritisk injeksjonsarbeid. Arbeidet foregår nær landets travleste jernbanestrekning, som vil være i full drift hele anleggsperioden.

Fornebubanens delprosjektledelse og Veidekkes team på jobben samlokaliseres nå i lokaler på Lysaker Mølle. Planlagt oppstart for tunneldrift fra Lysaker er i september, mens anleggsarbeider på Vækerø har planlagt oppstart i oktober 2023.

Opprigging på Lysaker starter umiddelbart og arbeidene er planlagt ferdigstilt i mai 2025.