Veidekkes klage førte ikke frem. Hvis saken ikke ankes er det dermed AF Gruppen som bygger Os skole og idrettsarena for Halden kommune. Illustrasjon: Asplan Viak.

Veidekkes klage førte ikke frem - AF Gruppen bygger for Halden kommune

Halden kommune fikk fullt medhold i rettssaken om hvem som skal bygge idrettshall og skole på Os. Veidekke må betale saksomkostningene.

Det opplyser Halden kommune på sine nettsider.

AF Gruppen ble i utgangspunktet innstilt av Halden kommune som totalentreprenør for Os skole og idrettsarena, men Veidekke leverte en begjæring om midlertidig forføyning, fordi selskapet mener AF Gruppens tilbud har vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene.

I kjennelsen fra Halden tingrett datert 20. mars, fremkommer det at Veidekkes begjæring om midlertidig forføyning ikke tas til følge. I tillegg er Veidekke dømt til å betale kommunens saksomkostninger, opplyser Halden kommune.

– Jeg er fornøyd med kjennelsen som er viktig for å komme videre. Vi håper nå å kunne se fremover og bruke ressursene til å bygge skole for barna og arena for idretten, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Veidekke og AF Gruppen var de eneste aktørene som leverte tilbud på å bygge ny skole og idrettshall på Os. Kontrakten omfatter oppføring av en barneskole for 330 elever, samt idrettsanlegg med håndballhall og en basishall. Estimert kontraktsverdi er 493 millioner kroner ekskl. mva.

Halden tingrett har altså avvist at det var avvik i AF Gruppens tilbud, og dermed er Halden kommune gitt grønt lys til å gjennomføre Os-kontrakten med AF Gruppen som planlagt.

Veidekkes advokat, Espen I. Bakken i Arntzen de Besche Advokatfirma, sier Veidekke tar kjennelsen til etterretning og at de nå vurderer sine handlingsalternativer.

– Domstolen følger langt på vei Veidekke i tolkningen av rettsreglene, men er uenig i den konkrete bevisbedømmelsen på om det foreligger avvik i tilbudet fra AF Gruppen, sier han.