Brøyting og vinterdrift er en viktig del av driftskontrakten som Veidekke får ansvaret for fra 1. september og fem år fremover. Foto: Øystein Skotte, Statens vegvesen
Brøyting og vinterdrift er en viktig del av driftskontrakten som Veidekke får ansvaret for fra 1. september og fem år fremover. Foto: Øystein Skotte, Statens vegvesen

Veidekke skal drifte riksveiene i Vestfold og deler av Telemark

Statens vegvesen  var valgt å gi Veidekke driftskontrakten på riksveiene i Vestfold og deler av Telemark frem til 2028 etter en anbudskonkurranse med forhandlinger.

Den nye driftskontrakten omfatter E134 fra Kongsberg til Brunkeberg, rv. 36 fra Skjelsvik til Seljord, rv. 354 fra Rugtvedt til Heistaddalen, rv. 400 til Larvik, rv. 19 til Horten og E18 fra Rugtvedt til fylkesgrensa til Viken. Nesten 463 kilometer vei totalt.

Seks entreprenører leverte tilbud, og fire deltok i forhandlingene. I anbudet har entreprenørene konkurrert på fire områder:

  • Klima og miljø
  • Vinterdrift
  • Driftsopplegg for hele året
  • System for å lukke avvik

– Vi er veldig fornøyde med tilbudene vi fikk i første runde, og vi er veldig fornøyde med responsen på forhandlingsrunden. Kontrakten vi sitter med nå, hadde vi ikke fått i en standard anbudskonkurranse, sier Tore Jan Hansen, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold sør i Statens vegvesen i en pressemelding.

Det var Veidekke, Mesta, Risa og Presis vegdrift som deltok i forhandlingsrunden. I forhandlingene var det mulig å skaffe seg 230 millioner kroner i merverdi. Risa AS var den tilbyder som fikk høyest merverdi med 171 millioner kroner. Veidekke fikk en merverdi på 159 millioner kroner, men totalsummen med pris gitt i tilbudet og merverdien, gjorde at de gikk seirende ut av konkurransen.

Den nye driftskontrakten for Vestfold og Telemark øst starter 1. september. Kontrakten blir signert så snart karensfristen på ti dager går ut.