Tre entreprenører vil drifte riksveiene i midtre Troms og Tromsø-området de neste fem årene. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
Tre entreprenører vil drifte riksveiene i midtre Troms og Tromsø-området de neste fem årene. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Tre vil drifte riksveiene i Troms – laveste tilbyder nesten 60 millioner lavere enn andreplassen

Mesta har levert det laveste tilbudet på drift- og vedlikeholdskontrakten for riksveiene i Troms og Tromsø-området frem til 2028.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

Drift- og vedlikeholdskontrakten omfatter 305 kilometer riksvei, hvor 30 kilometer er gang- og sykkelveier. Veiene som skal driftes og vedlikeholdes, er E6 fra Salangsdalen i Bardu nordover til Skibotn, og E8 fra Tromsø lufthavn til riksgrensen mot Finland. Veiene går gjennom Balsfjord, Bardu, Målselv, Storfjord og Tromsø kommuner, skriver Vegvesenet.

– Kontrakten byr på både bydrift på høytrafikkerte veier i Tromsø sentrum til utfordrende fjelloverganger, som Skibotndalen opp til grensen. Om vinteren skal både høyfjellsproblematikk og kystklima handteres. Dette er sentrale trafikkårer med mye tungtrafikk og svært få omkjøringsveier. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier kontraktsansvarlig Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

Entreprenøren vil få ansvar for vinter- og sommerdrift og løpende vedlikehold av veiene.

Mesta lavest

Mesta AS har levert det laveste tilbudet, på 417.852.903 kroner før merverdiavgift. Tilbudet er 58,6 millioner kroner lavere enn det nest laveste tilbudet på 476.483.685 kroner, levert av Veidekke Industri AS.

Presis Vegdrift AS har levert et tilbud på 536.246.056 kroner.

I løpet av få uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten, skriver Vegvesenet. Kontraktsignering skjer etter utløpt karensfrist.

Skjerpet kravene

Statens vegvesen skriver videre i meldingen at de har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med miljøvennlige motorer, og kontrakten har bedt om pris på el-drevne kjøretøy til redningsarbeid.

Gjenbruk, resirkulering og krav til kildesortering av avfall er også sentrale punkter i kontraktsgrunnlaget, heter det i pressemeldingen. Tiltak for renhold i tunneler og tiltak mot svevestøv blir også mer vektlagt enn tidligere. Plantevernmidler skal brukes minst mulig.

– I Tromsø by blir det forsterket vinterdrift på gang- og sykkelvegnettet langs riksvegene, for å gi bedre forhold for gående og syklende. Det blir også ekstra satsing på grøntanlegg i byen og på våre rasteplasser, sier Karl Martin Eriksen.

Den nye kontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 til 31. august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.