Hålogalandsbrua inngår i den nye riksveikontrakten i Ofoten for perioden 2023-2028. Foto: Thomas Rolland, Statens vegvesen.

Hålogalandsbrua inngår i den nye riksveikontrakten i Ofoten for perioden 2023-2028. Foto: Thomas Rolland, Statens vegvesen.

Fire vil drifte og vedlikeholde riksvegene i Ofoten

Fire entreprenører ønsker å drifte og vedlikeholde riksveiene i Ofoten frem til 2028.

Kontrakten med Statens vegvesen omfatter 314 kilometer vei, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveier. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og rv 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu, i tillegg til E10 mellom Riksgrensen mot Sverige og Tjeldsundbrua. Veiene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Riksvegene i Ofoten er godt trafikkerte veier i nordnorsk målestokk, med en høy andel tungtrafikk.

– Kontrakten byr på både bydrift i Narvik og utfordrende fjelloverganger, flere store bruer og 13 tunneler. Det er korte avstander mellom høyfjell og lavland, og høyfjellsproblematikk på værutsatte strekninger som E10 mot Riksgrensen. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier byggeleder Renate Dahlmo i Statens vegvesen i meldingen.

Entreprenøren som inngår Ofoten-kontrakten har ansvar for brøyting, sommerdrift og løpende vedlikehold av veiene.

Disse er med i konkurransen:
Svevia Norge AS - 477 411 880 millioner eks. mva.
Presis Vegdrift AS - 491 137 845 millioner eks. mva.
Veidekke Industri AS - 500 637 761 millioner eks. mva.
Mesta AS - 533 017 393 millioner eks. mva.

– Statens vegvesen skal nå gjennomføre grundig kontrollregning og kvalitetssikring av tilbudene, melder etaten.

I løpet av noen uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten. Kontraktsignering skjer etter karensfristens utløp.

– Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren som får ansvaret for riksveiene i Ofoten må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk, heter det i meldingen.

Kontrakten er femårig, med oppstart 1. september 2023. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.