Ny stasjon på Skoppum. Ill. Vianova

Bane NOR inngår gigantkontrakter med Veidekke samt Joint venture Salini Impregilo og Impresa Pizzarotti & C - har en samlet verdi på 5,6 milliarder

Bane NOR har tildelt to store kontrakter knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Kontraktene har en samlet verdi på 5,620 milliarder kroner, som skal være i tråd med Bane NORs estimater.

Kontraktene omfatter store underbygningsarbeider på prosjektene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen.

- Nytt dobbeltspor skal legge til rette for flere tog mellom Oslo og Tønsberg, og disse to kontraktene markerer starten på prosjektene som skal gi de reisende en bedre og mer effektiv hverdag, heter det i en pressemelding.

Kontraktene
For prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har Bane NOR tildelt totalentreprisen «UDK01 Bergtunnel og dagsone Skoger» til Veidekke Entreprenør AS. Denne kontrakten omfatter bygging av 6 km dobbeltsporet bergtunnel gjennom Strømsåsen, samt en 1,6 km dagsone i Skoger sør for Drammen. Totalentreprisen har en verdi på 1,960 milliarder kroner.

Tunnelen som skal drives på konvensjonelt vis (boring og sprengning) munner ut i Skoger, der det nye dobbeltsporet skal koble seg på eksisterende spor ved jernbanebrua over E18. På den andre siden av Strømsåsen skal bergtunnelen møte en løsmassetunnel under Danvikområdet.

Kontrakten tildeles etter en prosess med prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger med de som valgte å levere tilbud.

For prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker har Bane NOR tildelt totalentreprisen «UNB01 Underbygning» til Joint venture Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A fra Italia. Kontrakten har en verdi på 3,660 milliarder kroner.

Denne kontrakten omfatter underbygningsarbeider for 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg. Inkludert i kontrakten er bygging av to bruer, tre tunneler på til sammen 5.3 km og ny Skoppum stasjon ca 1,3 km sørvest for dagens Skoppum stasjon.

Jernbanetekniske arbeider på prosjektene blir ivaretatt i egne entrepriser.

Fornøyd direktør
- Bane NOR er godt fornøyde med konkurransen om kontraktene. Vi har hatt gode konkurranser med godt kvalifiserte firmaer på begge entreprisene. Vi er trygge på at vi har valgt entreprenører som har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost, sier Prosjektdirektør Lars Tangerås.

Karensperiode
Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode, hvor de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage på tildelingen.

- Viktig for InterCity
De to dobbeltspor-prosjektene på Vestfoldbanen, utgjør en viktig del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt, InterCity-utbyggingen på Østlandet.

- Stortinget har gitt Bane NOR i oppdrag å utvikle et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Dette bygger vi for å gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Samtidig vil det styrke regionene utenfor hovedstadsområdet og sørge for en mer klimavennlig vekst, fortetting og utvikling av byene. Når begge dobbeltspor-prosjektene etter planen åpnes for trafikk ved utgangen av 2024, vil vi ha sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg. Da blir det mulig å kjøre to tog i timen, hver vei, mellom Tønsberg og Oslo. Det er en dobling i forhold til dagens rutetilbud, melder Bane NOR.