<p>Veidekke Entreprenør markerte onsdag at prosjektet Youngskvartalet har gått to år uten fraværsskader. Foto: Veidekke</p>Foto: VeidekkeFoto: VeidekkeFoto: VeidekkeFoto: VeidekkeFoto: Veidekke

Veidekke med to år uten fraværsskader i høyrisikoprosjekt

Onsdag ble det markert at Veidekke hadde passert to år uten fraværsskader i prosjektet Youngskvartalet. De siste to årene er det gått 102 vernerunder og utført 103 sikker jobbanalyser.

– Entra er selv stolt over dette resultatet. Det er all grunn til å gi honnør til Veidekke og alle som har vært på byggeplassen. Dette resultatet kommer ikke av seg selv, sier senior prosjektsjef Ove Ågedal i Entra til Byggeindustrien.

Entra er byggherre for Youngskvartalet i Oslo, mens Veidekke Entreprenør er totalentreprenør i prosjektet som består av totalrenovering av tre gamle murgårder i tillegg til oppføring av et tilbygg.

– Må ha sikkerhetsarbeidet i ryggmargen

Etter to år uten fraværsskader var det torsdag på tide med en markering der 150 personer tilknyttet prosjektet deltok.

– Hva er suksessen bak det gode resultatet så langt i prosjektet?

– Det korte svaret er hardt arbeid. For å være litt beskjeden har Entra et stort fokus på SHA-arbeid. Det er vårt ansvar at det settes av tid til sikkerhetsarbeidet. Som byggherre er vi avhengig av at vi har en entreprenør med på laget som har sammenfallende interesser, sier Ågedal.

Han forteller at det i utviklingsfasen av prosjektet ble lagt stor vekt på entreprenørenes sammensetning av teamene, spesielt i rollene som prosjektleder, anleggsleder og prosjekteringsleder.

– Entra er en rutinert byggherre, men i dette prosjektet var vi også avhengig av en svært rutinert ledelse i entreprenørens team. Det handler om å ta sikkerhetsarbeidet på alvor hver dag. Ikke kun basert på sjekkliste og skjemaer. Du må ha det i ryggmargen, sier han.

Ustabile bygg

Den store sikkerhetsutfordringen for Youngskvartalet har vært at den gamle bygningsmassen nesten ikke har stått av seg selv.

– Vi har støttet opp og stabilisert den eksisterende bygningsmassen, mens vi har bygget ny grunnmur og pelet til fjell for de eksisterende byggene. Mellom gården som er rehabilitert og nytt tilbygg er det på det smaleste kun to meter. Her har vi vært avhengige av å heise inn alle fasadeelementene, forklarer Ågedal.

De utfordrende rammene rundt prosjektet har medført total 102 vernerunder og 103 sikker jobbanalyser.

Ågedal forteller at byggherren har ønsket å være svært synlig i prosjektet sikkerhetsarbeid.

– En eller flere representanter har vært med på absolutt alle vernerundene, sier han.

Vant intern HMS-pris

Anleggsleder Thomas Liptak i Veidekke Entreprenør bekrefter at det har vært mange utfordrende oppgaver i prosjektet.

– Nå ser det ut som vi klarer å komme gjennom dette prosjektet uten skader. Det er helt fantastisk og noe vi er veldig stolt av. Prosjektet har også vært tidlig ute med en del gode HMS løsninger. En del av dette er nå i etterkant blitt Veidekke standard, sier han til Byggeindustrien.

Han forteller at prosjektet også har vunnet Veidekke Oslos HMS-pris for perioden juli 2016 til juli 2017.

– Det er en pris som henger veldig høyt for oss i prosjektet, sier han.

Første overtagelse i prosjektet blir 1. november. Det er ingen tvil om at det blir et strengt regime helt til mål.

– Spesielt fasen der vi skal demontere stillaser blir utfordrende. Her blir det et tøft regime helt til døra låses, fastslår Ågedal.