<p>HMS-ansvarlig Mariann Mydland i Betonmast Innlandet løfter "gullhjelmen" som beviser at N-bygg-prosjektet har vunnet Statsbyggs SHA-pris "Den gylne hjelm" for andre gang. Hun står sammen med prosjektleder André Skjelstad i Betonmast Innlandet og prosjektleder Reidar Søbstad i Statsbygg.</p>

Betonmast Innlandet fikk prestisjepris av Statsbygg for andre gang

N-bygg-prosjektet ved NTNU i Gjøvik fikk Statsbyggs høythengende SHA-pris «Den gylne hjelm» for andre gang. Nå går prosjektet for «gullhjelm» nummer tre.

Juryens begrunnelse

Prosjektet utmerker seg med et godt samarbeid mellom byggherre og de utførende. Det er stort engasjement for SHA i alle ledd. Det ble avdekket svært få avvik i dokumentasjonen.

Prosjektet har tatt i bruk robot for boring av hull i dekke, noe som sørger for bedre arbeidsmiljø, reduksjon av belastende arbeid over skulderhøyde, mindre støv og en ryddig byggeplass.

Rapporteringsvilligheten har fra start vært meget god.

– Vi er umåtelig stolte over å få denne prisen igjen. Vi

lykkes med vårt SHA-arbeid fordi vi har fokus på det hver eneste dag, fordi vi har dedikerte og engasjerte folk, og fordi alle tar ansvar. Jeg føler vi i dette prosjektet har løftet vårt SHA-arbeid opp i eliteserien, sier prosjektleder André Skjelstad i Betonmast Innlandet.

N-byggprosjektet fikk Statsbygg-prisen «Den gylne hjelm» også høsten 2016. Prisen har etter dette hengt godt synlig i brakkeriggen. For 14 dager siden ble prisen hentet av Statsbygg fordi den skulle deles ut på nytt, men det gikk ikke mange dagen før «gullhjelmen» var tilbake på veggen i riggen.

– Nå blir fokuset å holde like høyt nivå på SHA-arbeidet i prosjektet. Vi har fem hovedmål. Det første og viktigste er at alle skal komme trygt hjem, understreker Skjelstad.

Kontinuerlig HMS-fokus

HMS-ansvarlig Mariann Mydland i Betonmast Innlandet, får en stor del av æren for at N-bygg-prosjektet igjen scorer best på SHA i Statsbyggs omfattende prosjektportefølje. Hun tror nøkkelen til suksess ligger i prosjektets kontinuerlige fokus på HMS, og trekker blant annet frem at hun fra første dag har kjørt SHA-kurs for alle nye i prosjektet med gjennomgang av de viktigste fokusområdene.

– De som jobber i prosjektet har forstått seriøsiteten vi legger i SHA-arbeidet og de har vært flinke til å melde fra slik at vi fortløpende kan rette opp ting som ikke er som det skal, sier Mydland.

Første prosjekt

N-bygget ved NTNU i Gjøvik er Mydlands aller første prosjekt og hun kan derfor ikke sammenligne SHA-arbeidet med andre prosjekter.

– Det jeg hører fra andre er at vi har en veldig ryddig og strukturert byggeplass med gode systemer. Dette tror jeg legger et godt grunnlag for å få en slik pris, sier Mydland.

Best av 29 Statsbygg-prosjekter

Prosjektleder Reidar Søbstad i Statsbygg er naturlig nok også strålende fornøyd med at N-bygget igjen vinner «Den gylne hjelm», denne gangen i konkurranse med 29 andre Statsbygg prosjekter, blant annet milliardprosjektene Regjeringskvartalet, Nasjonalmuseet og Norges idrettshøgskole.

– I Statsbyggs øyne er dette en stor dag for prosjektet. SHA er et meget vikitg for Statsbygg og vi er avhengig av gode leverandører for å løfte bransjen på dette området, sa Søbstad før han ga prisen til Betonmast Innlandet.

Håper på tre

SHA-prisen, som deles ut to ganger i året, blir gitt til de prosjektene som scorer best i Statsbyggs omfattende SHA-inspeksjoner. Søbstad kunne fortelle at prisen fås til odel og eie hvis prosjektet vinner tre ganger. Det er det kun Regjeringskvartalet som har klart. Av de 19 «gullhjelmene» Statsbygg har delt ut siden 2008, er det nå Høgskolen i Vestfold og N-bygget ved NTNU i Gjøvik som står med to priser.

Denne uken ble det gjennomført en ny SHA-inspeksjon ved prosjektet og både entreprenør og byggherre er spente på om prosjektet kan klare bragden for tredje gang.

– Vi går nå inn i en hektisk innspurt i prosjektet og det er vikitg at vi holder til mål. At alle kommer trygt hjem er viktigere enn fremdrift, understeker Statsbyggs prosjektleder.