Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen.

Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen.

Vegvesenet skal oppgradere Bergen-tunnel

Riksvei 555 Damsgårdtunnelen i Bergen skal oppgraderes. Nå har Statens vegvesen lyst ut oppdraget.

Damsgårdtunnelen ble åpnet i 1993 og er en 2.360 meter lang toløps-tunnel med to felt hver retning. Tunnelens årsdøgntrafikk er på over 40.000 kjøretøy, opplyser Statens vegvesen i en melding.

– Tilstanden på eksisterende teknisk utrustning er dårlig, og tunnelen må oppgraderes for å dekke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Alt utstyr i og utenfor tunnelen skal byttes ut, og erstattes med nytt som ivaretar dagens krav, forteller byggeleder Ruben Onarheim i Statens vegvesen.

Tunneloppgraderingsarbeidene som etter planen skal starte etter sommerferien i år og være ferdige høsten 2025, omfatter blant annet:

  • Nytt ventilasjonsanlegg
  • Nytt belysningsanlegg med både nytt lys i tunneltaket og sammenhengende evakueringslys.
  • Det skal legges opp slukkevann til brannvesenet
  • Ny løsning for håndtering av utslipp og tunnelvaskevann som ivaretar utslippskrav.
  • Ny skilting med bommer, kjørefeltsignal og variable skilt.
  • Nødstasjoner med brannslukkere og telefon
  • Kamera med dekning igjennom hele tunnelen som gir alarm ved hendelser.
  • Det skal bygges 3 nye tekniske bygg. Ett av disse skal bygges i ny fjellhall inne i tunnelen.

Fristen for å melde interesse til prekvalifisering er satt til 23. februar, og frist for innlevering av første tilbud er 14. april, opplyser Vegvesenet.