Glaskartunnelen på E39. Foto: Google Streetview
Glaskartunnelen på E39. Foto: Google Streetview

Vegvesenet lyser ut tunneloppgradering på nytt etter avlysning

Statens vegvesen har gått ut med ny utlysning på oppgradering av E39 Glaskartunnelen ved Bergen.

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding onsdag.

Like før jul ble det klart at bare én av de tre entreprenørene som hadde meldt sin interesse for oppgradering av Glaskartunnelen kunne dokumentere at de var kvalifisert for jobben. Vegvesenet så seg derfor nødt til å avlyse konkurransen, og gå ut med en ny utlysning i januar, heter det i pressemeldingen.

– Den nye utlysningen er nå ute, og vi håper det er interesse hos flere som vil utføre denne oppgraderingen, sier byggeleder Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen.

Tunnelen skal få full oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner, samt alt av anleggs- og byggeteknisk utstyr i de to tunnelløpene. Nye grøfter, sprenging, sikring av berg og ny vann- og frostsikring inngår i arbeidet som skal utføres, skriver Vegvesenet.

Glaskartunnelen ligger på E39 i Åsane nord for Bergen. Det er en toløpstunnel med to kjørefelt i hver retning. Sørgående løp er på 597 meter, og ble åpnet i 1990. Tunnelprofil er T9,5. Nordgående løp er på 585 meter, og ble åpnet i 1994. Tunnelprofilet på dette løpet er T11,5.

Årsdøgntrafikken i 2020 var på 48.000 kjøretøy. Det utlyste arbeidet er en konkurranse med forhandling, og Vegvesenet vil velge ut inntil fire leverandører til å konkurrere om oppdraget, heter det i pressemeldingen.

Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse er 17. februar, med planlagt kontraktsignering i juni og oppstart i juli.