Vegvesenet ønsker plastfrie skyteledninger til Rogfast

Utslipp i fjorden og nye krav fra fylkesmannen i Rogaland om plastfrie sprengningsmasser har ført til at Rogfast-prosjektet nå jakter skyteledninger uten plast.

Det skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel på sine nettsider.

Fylkemsannen i Rogaland nekter Statens vegvesen å dumpe Rogfast-stein i sjøen så lenge massene inneholder plast. Dette tvinger vegvesenet til å finne nye løsninger, skriver avisen.

Byggeindustrien kunne tidligere i februar skrive omplastproblemene rundt Rogfast-utbyggingen. Plastavfallet består i stor grad av enten plastfiber som brukes i armering av sprøytebetong eller plast i skyteledningene. Mens det finnes alternativer i både metall og stein for armeringen, er det færre alternativer tilgjengelige for skyteledningene.

Prosjektleder Tor Geir Espedal i Statens vegvesen tror elektroniske tennere med en annen type skyteledning vil kunne redusere plasforsøplingen. Også disse skyteledningene inneholder plast, men vil ifølge Espedal synke og bli innelukket av fyllingen.

– Vi ønsket å teste ut denne typen skyteledning i forbindelse med fylling i Mekjarvik, men her satte Fylkesmannen foten ned. Denne avgjørelsen har vi nå klaget på, sier han til Aftenbladet.

Ifølge Espedal koster det Vegvesenet fem ganger mer å bruke skyteledningene som man regner med vil redusere plastforurensingen. Like fullt håper han at dette kan bli løsningen frem til sprengstoffindustrien klarer å utvikle et plastfritt alternativ.

– Det ville vært svært verdifullt for oss å få testet ut dette i Mekjarvik. Uansett vil det ta år før plastfrie alternativ er tilgjengelige. Her snakker vi om sprengstoff og det er følgelig strenge regler knyttet til dette. Det skal være godt uttestet og godkjent før vi kan ta det i bruk, sier Espedal.