Milliardsprekk for Rogfast

Rogfast kan bli flere milliarder kroner dyrere enn først antatt.

Det mener eksterne kvalitetssikrere som har gått gjennom prosjektet på oppdrag fra regjeringen.

Ifølge kvalitetssikringen (KS2) av Rogfast er prisen nå, med 85 prosent sannsynlighet, antatt å bli 20,1 milliarder (2016-kroner). Dette er også anbefalt kostnadsramme inkludert en viss usikkerhet, skriver aftenbladet.no.

Med 50 prosent sannsynlighet antas kostnaden å bli 16,6 milliarder, innenfor en maksimalt disponibel styringsramme.

I gjeldende Nasjonal transportplan er kostnaden 12,2 milliarder, som ble beregnet 1. januar 2013. I januar i år var Vegvesenets anslag på 14,7-16,2 milliarder.

"Dette er etter vår mening et uttrykk for at kostnadsestimatet ved oppstart av KS 2 ikke har hatt den modenhet man må forvente", heter det i rapporten.