Caroline Syse (fra venstre) , Matteo Pezzucchi , Odd Anders Magnussen og Cathrine Thorbjørnsen i i Vegdirektoratets avdeling for myndighet og regelverk har vært sentrale i arbeidet med ny portal. Foto: Statens vegvesen
Caroline Syse (fra venstre) , Matteo Pezzucchi , Odd Anders Magnussen og Cathrine Thorbjørnsen i i Vegdirektoratets avdeling for myndighet og regelverk har vært sentrale i arbeidet med ny portal. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet lanserer digital fraviksportal

En ny digital fraviksportal skal gi bedre saksbehandling og mer effektiv veibygging.

Fravik

Fravik identifiseres i planleggingsprosessen før oppstart av bygging, ombygging eller oppgradering av veg eller deler av veg. Fravik behandles i en formell søknadsprosess kalt fraviksbehandling, og søkeren må få godkjenning av relevant fraviksmyndighet før fraviket kan benyttes i planleggingen.

Kilde: Statens vegvesen

– Hensikten er mer effektive prosesser, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Nødvendige prosjekttilpasninger og fravik fra veinormalene hører, ifølge meldingen, med i de fleste veiprosjekter, og med den nye portalen skal søknader om fravik fra normalene kunne behandles langt mer effektivt enn frem til nå.

Se den digitale fraviksportalen her.

– Vi får søknader om fravik fra omtrent alle utbyggingsprosjekt. Nødvendige tilpasninger på faglig godt grunnlag får kartet til å stemme med terrenget. Det bidrar til å sikre en kostnadseffektiv veibygging tilpasset lokale forhold, skriver Vegvesenet.

Med den nye løsningen blir fravikssøknader sendt direkte til den seksjonen i Vegdirektoratet som skal håndtere søknaden. Saken blir automatisk journalført, og søkeren får kvittering på at søknaden er mottatt. Når alle nødvendige opplysninger er levert inn i saken, skriver Vegvesenet at søker normalt sett kan forvente et svar innen 15 dager.

I neste ledd skriver Vegvesenet at de vil opprette et eget fraviksregister hvor alle fraviksvedtak automatisk legges inn slik at de lett kan fungere som referanse i lignende saker.