De siste rekkehusene i Riiser Larsens i Bærum ble revet i 2015 for å gjøre plass til den nye E18 Vestkorridoren. Foto: Svanhild Blakstad

De siste rekkehusene i Riiser Larsens i Bærum ble revet i 2015 for å gjøre plass til den nye E18 Vestkorridoren. Foto: Svanhild Blakstad

Nye Veier river 26 bygg i året – Statens vegvesen river over 100 flere

Dette er antallet bygg Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor river for å bygge vei og jernbane i løpet av et år.