– Vi er ferdige med vår jobb, sier byggeleder Odd Gulaker i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesenFoto: Statens vegvesen

Vegvesenet i mål med flomsikring i Mjøndalen

Isachsen Entreprenør har i løpet av under et år gjort omfattende flomsikringstiltak på tre steder i Mjøndalen i Buskerud.

Flomsikringen av utsatt veinett i Mjøndalen er ferdig, og holder vann, skriver Vegvesenet i en pressemelding fredag.

– Nå kan de første høststormene og flomregnet bare komme. Vi er ferdige med vår jobb, sier byggeleder Odd Gulaker i Statens vegvesen.

Isachsen Entreprenør har gjennomført prosjektet for Vegavdeling Buskerud og seksjonen Investering Utbedring.

Bekkeløp og underganger under tre viktige veier i Mjøndalen er utbedret og utvidet siden i vinter. Det gjelder fylkesvei 36 Orkidekøgda i Åsen, samt fylkesvei 63 Nedbergkollveien og E134 i sentrale deler av Mjøndalen.

– Bekkeløp er bygd om og forsterket med steinfyllinger og drenering. To betongunderganger under Nedbergkollveien og E134 er bygd helt om og utvidet kraftig. Nå skal vi tåle både en og to lange perioder med regn uten av Mjøndalen sentrum flommer over, forsikrer Gulaker i pressemeldingen.