Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: RIF

RIF fornøyd med dobling av flomsikringsmidlene

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sier seg godt fornøyd i en foreslått dobling av midlene til flomsikring i årets statsbudsjett, men advarer om at enda mer kreves.

Regjeringen foreslår å sette av nærmere 350 millioner til flom- og skredsikring i statsbudsjettet.

– Vi står overfor store klimaendringer, og flomsikring har vært underfinansiert lenge. Norge har blant annet opplevd både ekstremnedbør og ekstremværet i fjor, og vi er foreløpig fornøyd med en dobling fra fjorårets satsing. Men det må satses enda mer offensivt i årene som kommer enn det regjeringen legger opp til, sier Liv Kari Skudal Hansteen i RIF i en pressemelding fra foreningen.

I rapporten Norges Tilstand peker RIF på at etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infrastrukturen i Norge er på 2.600 milliarder kroner. Rapporten stadfester at klimaendringer vil gi et endret risikobilde når det gjelder fare for flom og skred.

Rapporten Klima i Norge 2100 peker på at vi får stadig mer ekstremvær, og at dette vil føre til kraftigere styrtregnsperioder som vil komme hyppigere, samtidig som regnflommene også blir større.

– Ekstremvær er og blir dessverre den nye normalen. Vi har allerede begynt å kjenne på konsekvensene, og de økonomiske kostnadene er store. Vi er helt avhengige av å investere i løsninger som reduserer virkningene av ekstremværet, sier Hansteen i pressemeldingen.

Rapporten Klima i Norge 2100 viser en økning på 18 prosent i årlig nedbør og et havnivå som stiger mellom 15 og 55 centimeter avhengig av lokaliteten. Dette støttes av EASAC-rapporten som slår fast at det vil bli mer nedbør i Nord-Europa som et resultat av klimaendringer.

– Regjeringen viser at de mener alvor. Det må settes av betydelige større ressurser om vi skal kunne håndtere virkningene av ekstremvær på en forsvarlig måte, avslutter Liv Kari Skudal Hansteen.