Statens vegvesen skal fjerne cirka 3.000 kubikkmeter med fjell ved E18 i Horten.

Statens vegvesen skal fjerne cirka 3.000 kubikkmeter med fjell ved E18 i Horten.

Foto: Sweco

Vegvesenet har funnet svakhetstegn ved fjellskjæring langs E18

Statens vegvesen skal fjerne en cirka 30 meter lang fjellskjæring ved E18 Undrumsdalkrysset ved Horten.

Geologer har sjekket fjellskjæringen som viser seg å ha sprekker på toppen og smuldret fjell i bunnen, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Denne skjæringen hadde tydelige svakhetstegn så vi bestemte oss for å gjennomføre en grundig geologisk kartlegging og beregninger. Geologer fra til sammen tre ulike selskaper har foretatt beregninger, kvalitetssikring og sidemannskontroll. Konklusjonen er at vi skal sprenge bort 3.000 kubikkmeter med fjell, sier Tore Jan Hansen, som leder Statens vegvesens prosjekt med sikring av fjellskjæringer langs E18 i Vestfold.

15-17 meter høy

Den aktuelle fjellskjæringa er cirka 30 meter lang, og 15-17 meter høy fra toppen og ned til veibanen. Fjellskjæringen ligger langs påkjøringsrampen mot nord i E18 Undrumsdalskrysset. Sikringsarbeidet starter neste uke, opplyser Vegvesenet.

– Fjellet har sprekkdannelser som gjør det til en krevende oppgave å sprenge det ned på en sikker måte. Vi er usikre på hvor mye rystelser fjellet tåler under sprengning, og vi er usikre på hvor langt inn i fjellet vi må sprenge for å finne tilstrekkelig stabilitet i fjellet, forklarer Hansen.

En av årsakene til at fjellskjæringa skal fjernes, er smuldret fjell i bunnen. Foto: Sweco.
En av årsakene til at fjellskjæringa skal fjernes, er smuldret fjell i bunnen. Foto: Sweco.Foto: Sweco

Usikre på hvor lang tid det tar

Han legger til at disse momentene gjør at Statens vegvesen er usikre på eksakt hvor lang tid dette arbeidet tar, men en foreløpig tidsplan anslår anleggstiden til cirka en måned.

– Det viktigste i et slikt arbeid er sikkerheten til de som skal utføre jobben og sikkerheten til trafikantene, sier Tore Jan Hansen.

E18-trafikken stoppes ved sprengning

– Når det skal sprenges, vil vi stoppe trafikken på E18. Dette vil ta ca. 5-7 minutter, opplyser Hansen.

En vegg av stålcontainere vil bli satt opp for å hindre steinsprut i tillegg til andre sikringstiltak. Dette for å unngå stenging av nordgående påkjøringsrampe som ville medført lang omkjøringsvei.

Tore Jan Hansen leder Statens vegvesens prosjekt med sikring av fjellskjæringer langs E18 i Vestfold.

Tore Jan Hansen leder Statens vegvesens prosjekt med sikring av fjellskjæringer langs E18 i Vestfold.

Foto: Statens vegvesen.

Begge kjørefeltene på E18 vil være åpen for trafikk mens arbeidet pågår, unntatt når det skal sprenges. Gang- og sykkelvegen som går parallelt med fjellskjæringen og E18 har vært stengt i ca. tre uker, og den vil være stengt så lenge dette arbeidet pågår, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Vi er godt i gang med planleggingen. Arbeidet med å sette ut stålcontainere og andre sikringstiltak starter i neste uke, og selve sprengningsarbeidet planlegger vi å starte i uke 47, forteller Hansen.