Slik skal Beitstadsundbrua bli når den står ferdig. Det blir senere enn først skissert. Illustrasjon: Statens vegvesen

Vegvesenet bekymret for fremdriften - Sichuan Road and Bridge Group har fått forlenget sluttfrist på Beitstadsundbrua

Kinesiske Sichuan Road and Bridge Group har fått forlenget frist etter sen oppstart. Beitstadsundbrua blir en måned forsinket.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad. Foto: Statens vegvesen

Det er Trønder-Avisa som torsdag melder om at kineserne har tidsutfordringer på den 580-meter lange brua i Trøndelag.

Etter planen skal hele Fv. 17-prosjetket være ferdig innen 31. oktober i 2019, men kineserne har den siste tiden forhandlet om utsatt sluttdato. Dette får avisen bekreftet av prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen.

SRBG har ønsket å skyve fristen til 16. desember, mens Statens vegvesen har satt 29. november som absolutt siste frist.

Det har kineserne nå akseptert, ifølge Trønder-Avisa.

Ifølge Brønstad er det årsaken til den forlengede fristen en forsinket oppstart på prosjektet, noe entreprenørselskapet har krevd kompensasjon for i form av forlenget kontraktsperiode.

Bekymret for fremdrift

Samtidig kommer også frem i artikkelen at Statens vegvesen, under et byggemøte den 27. september, har sagt at de er bekymret for fremdriften.

De har blant annet bedt om svar på om betongarbeidene på det som blir omtalt som akse 3-5 kan komme på kritisk linje.

Det skal ifølge avisen ikke ha blitt svart ut fra entreprenør i møtet, men partene møtes til et nytt møte torsdag.

– Ikke dramatisk

Det har foreløpig ikke lyktes Byggeindustrien å komme i kontakt med Jo Bernt Børnstad i Statens vegvesen, men han sier til Trønder-Avisa at forsinkelsene som er skissert ikke er dramatiske for prosjektet.

Så langt er ikke åpningsdato for veianlegget bestemt.

– Det blir en gang i løpet av høsten 2019, det er det vi forholder oss til. Alle har i utgangspunktet samme sluttfrist, sier Brønstad til avisen.

Byggeindustrien har snakket med SRBGs kontrakssjef i Norge, Alexandros Tstetis, og han bekrefter den nye sluttdatoen.

– Vi har ingen andre kommentarer til dette enn hva Vegvesenet selv har svart fint ut. Vi har inngått en ny sluttfrist på prosjektet som er satt til 29. november, og det kommer vi til å oppfylle, sier Tstetis til Byggeindustrien.

– Hvordan går prosjektet for dere?

– Etter omstendighetene går det bra, men for kommentarer utover det må vi av kontraktshensyn vise til Vegvesenet, sier Tsetsis.

Bråk rundt tildelingen

Det ble mye bråk, både politisk og i entreprenørmiljøet, da kineserne vant kontrakten på Beitstadsundbrua for ett år siden.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsket først å utestenge det kinesiske selskapet fra anbudskonkurransen fordi Norge ikke har handelsavtaler med Kina, men vedtaket ble senere reversert etter en politisk omkamp.

To klager

Begge de to andre tilbyderne i konkurransen, PNC og Skanska, valgte å klage inn kontraktstildelingen, men vant ikke frem med sine synspunkter.

Bettina Gross i PNC Norge.

– Denne brua krever meget spesiell kompetanse. 55 prosent av prosjektet er undervannsarbeid og betongarbeid, mens 35 prosent er stålarbeid. Sveisearbeidene som skal utføres under vann er svært komplisert som vi ikke kan se at den valgte entreprenøren kan dokumentere at de har kompetanse til å løse, sa Bettina Gross i PNC til Byggeindustrien i forbindelse med klagen.

Steinar Myhre i Skanska.

Skanska, som hadde det dyreste tilbudet, klaget på sin side inn begge to de andre entreprenørene i konkurransen.

– Vi er for utenlandsk konkurranse og ønsker den velkommen, det er bra for bransjen, konkurransen og sluttbrukeren. Men det må være på like vilkår, sa konserndirektør for anlegg i Skanska, Steinar Myhre til Byggeindustrien.

- Prima betongkonstruksjoner

Alexandros Tsetsis i SRBG avviste den gangen overfor Byggeindustrien at de ikke satt på nødvendig kompetanse for å bygge brua.

– Jeg registrerer blant annet noen mener vi kun er en stålentreprenør uten betongerfaring. Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste. Vi utfører prima betongkonstruksjoner. Stål er bare en liten del av det vi driver med, sa Alexandros Tstetsis.