Det skal legges til rette for el-lading på den nye fergepiren. For å ha tilfredsstillende sikkerhet skal det legges opp til dobbel fergekai. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet avviser alle tre tilbud på fergekaier i Nesvik og Hjelmeland

Statens vegvesen har avvist alle de tre tilbudene på riksvei 13-fergekaiene i Nesvik og Hjelmeland i Rogaland.

Det opplyser Statens vegvesen overfor Byggeindustrien torsdag.

Skanska ble, ifølge Vegvesenet avvist på grunn av forbehold. Kruse Smith Entreprenør ble avvist som følger av manglende ISO 14001 (2015), som er en standard for miljøstyring og HAK Entreprenør ble avvist på grunn av både manglende ISO 14001 (2015) og ISO 9001 (2015), som omhandler kvalitetsledelsessystemer.

– Det er gjort få endringer i ny utlysing, sier Ina Rognlid i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Av de tre tilbydere på riksvei 13-fergekaiene Hjelmeland og Nesvik hadde Skanska klart laveste tilbudssum.

Drøye elleve millioner skilte Skanska, med et tilbud på 231.312.597,00 kroner og Kruse Smith Entreprenør, med 241.425.436,38 kroner. HAK Entreprenør lå knappe 100 millioner kroner høyere med sitt tilbud på 324.461.544,33 kroner.

Fergeforbindelsen Hjelmeland- Nesvik- Skipavik er en del av riksveisambandet. Fergekontrakten går ut første mars 2021. Ifølge reguleringsplanen er det behov for en oppgradering av fergepirene på Hjelmeland og Nesvik, da disse er for korte for de fergene som betjener dette sambandet i dag.

Fergesambandet er det første i Norge med hydrogen-elektrisk drivstoff, og årsaken til at akkurat dette sambandet ble valgt ut, er, ifølge Vegvesenet, at det ligger i et skjermet farvann i fjordene innenfor Stavanger, det kort nok til fullelektrisk drift, slik at ny teknologi kan utprøves med sikkerhet om at trafikantene får samme tilbud som med konvensjonell teknologi, samt at det passer tidsmessig med tanke på når det skal tegnes ny kontrakt.