Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Vegdirektøren ønsker 1,5 millioner elbiler

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener enda flere nordmenn må velge elbil for at Norge skal nå klimamålene sine.

– Mitt nyttårsønske er 1,5 millioner elbiler på veiene om bare elleve år, uttaler vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar på Vegvesenets nettsider vegnett.no.

Norske klimagassutslipp skal, ifølge internasjonale forpliktelser, ned med over 40 prosent innen elleve år.

Nullutslippsbiler og innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel er noen av årsakene til at klimagassutslippene fra transportsektoren har passert toppen, skriver Gustavsen i kommentaren sin. I 2017 pekte pilene for første gang nedover, og veitrafikken hadde en nedgang fra 9,7 til 8,8, millioner tonn CO₂. Når en bil på bensin eller diesel erstattes med en nullutslippsbil, gir det en innsparing på rundt to tonn CO₂, skriver Gustavsen videre.

Med dagens elbilpark nærmer vi oss 400.000 sparte tonn årlig.

De viktigste incentivene fra staten for at norske bilister skal velge elektrisk, har så langt vært fritak for engangsavgift og moms, fritak for bompenger og fergebilletter, små eller ingen avgifter for parkering og tilgang til kollektivfelt. Som et resultat har passert 200.000 elbiler på norske veier av i alt vel tre millioner kjøretøyer.

Fire av ti elbiler kjører i byområder, hvor det er flest fordeler av å eie og bruke elbil. Det er også her elbilene gir gevinst for lokal forurensing (NOx) i tillegg til globale klimagasser, skriver Gustavsen.

Stortinget har vedtatt at det kan innføres bompenger og betaling på ferger for nullutslippskjøretøy, maksimalt 50 prosent av hva en bensinbil betaler. De individuelle kommunene vil bestemme prisen på parkering og tilgangen til kollektivfelt for elbiler. Nullsats for moms og fritak for engangsavgift skal vurderes på nytt i 2020.

Alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøyer i 2025.

Hvis bilindustrien leverer det brede modellutvalg vi håper på og kjøperne fortsatt finner elbilen økonomisk gunstig, så er 1,5 millioner elbiler i 2030 en realistisk prognose. Da står vi sterkt den dagen klimamålet skal gjøres opp, skriver vegdirektøren.