Per Espen Stoknes i Miljøpartiet de grønne (MDG). Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

MDG anklager regjeringen for klimasomling

Det er ikke umulig å nå klimamålene for 2020, sier MDGs Per Espen Stoknes, som mener Stortinget ikke lenger kan akseptere regjeringens somling.

– Altfor lenge har Stortinget akseptert en vent og se-strategi. Etter årevis med somling er det på tide å gjøre noe med klimaendringene, sa Stoknes da Stortinget behandlet neste års statsbudsjett mandag.

– Det er ikke umulig å nå 2020-målene. Vårt budsjett viser at det er mulig, så lenge det er vilje, fortsatte han.

Stoknes var på nytt inne som vara for Miljøpartiet de Grønnes eneste stortingsrepresentant Une Aina Bastholm. Han fikk dermed mulighet til å fremme partiets varslede mistillitsforslag mot regjeringen. Partiet mener regjeringen ikke følger opp Stortingets klimaforlik.

MDG fremmet også et forslag sammen med SV og Ap om at regjeringen må legge fram sektorvise utslippsbudsjetter fra og med statsbudsjettet i 2020. Disse skal inneholde tiltaksliste og forventede klimaeffekter, og vise hvordan man skal nå målet om 40 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030 i Norge.