– Vedfyring farligere enn utslipp fra biler

Svevestøv fra vedfyring i byer er farligere enn utslipp fra biler, viser en rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Naturvernforbundet mener gamle ovner må byttes ut med nye, rentbrennende.

1.700 nordmenn dør for tidlig hvert år som følge av svevestøv fra vedfyring, ifølge EEA.

– I norske byer er vedfyring det viktigste tiltaket man kan gjøre noe med, sier seniorforsker Christina Guerreiro ved Norsk institutt for luftforskning til NRK.

Nye beregninger fra det europeiske miljøbyrået viser at rundt 2.000 nordmenn døde for tidlig i 2012 grunnet luftforurensning. Over 80 prosent av dødsfallene skyldtes ikke nitrogendioksid fra dieselbiler. Det mest finmaskede svevestøvet kommer fra vedfyring.

– Disse partiklene går ikke bare inn i lungene, de går også over i blodsirkulasjonen og påvirker det kardiovaskulære systemet (hjertet/blodårer), opplyser Guerreiro.

Rentbrennende

Naturvernforbundet mener et viktig virkemiddel for å stanse forurensningen er å få flere rentbrennende ovner.

– For å redusere utslippene fra vedfyring er det viktig på bruke rentbrennende ovner, sier leder Lars Haltbrekken.

– Oslo kommune gir støtte til utskifting av gamle ovner mot nye som forurenser langt mindre. Slike ordninger bør finnes i andre byer som har helseskadelig luftforurensning, og vi oppfordrer folk til å benytte seg av dette, sier han.

Miljøvennlig

– Ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode ettersom dette gir langt lavere CO2-utslipp en bruk av olje og fører til redusert strømforbruk, men det kan gi utslipp av partikler til nærmiljøet. Derfor er det viktig å fyre riktig og skifte ut de gamle vedovnene. understreker han i en epost til NTB.

Nye rentbrennende ovner gir små utslipp og er langt mer energieffektive enn gamle ovner som ofte har ufullstendig forbrenning, hevder han.

– De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent, sier Haltbrekken, som dessuten kommer med et nyttig tips.

– Ved å tenne på fra toppen i stedet for fra bunnen av bålet reduseres også utslippene.