På bildet er prosjektgruppa som jobber med den nye fagskoleutdanningen Grønttekniker på Vea. Gruppa er satt sammen av personer fra Norsk landbruksrådgivning, Gjennestad gartnerskole, Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Grønn næringskompetanse og Vestfold bondelag. (Foto: Håkon Nettum)

Vea utvikler nye studietilbud innen ledelse

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører jobber stadig med utvikling av eksisterende og nye fagskoletilbud.

Vea er fagområdegodkjent av NOKUT innenfor grønne design- og miljøfag og er den eneste fagskolen i Norge med fagområdegodkjenning. Dette betyr at skolen kan tilby studier til en mye bredere målgruppe enn bare gartnere og blomsterdekoratører.

For å kunne ta en fagskoleutdanning på Vea må du ha videregående utdanning innenfor naturbruk eller design- og håndverk.

Ledelse i håndverksfag
Et av de nye fagskoletilbudene er Ledelse i håndverksfag. Dette er en utdanning som har en bredt sammensatt målgruppe. Dersom du er utdannet innenfor de estetiske fagene og ønsker en praktisk lederutdanning og gjerne et mesterbrev, kan dette være noe for deg.

Les mer her http://www.vea-fs.no/no/studietilbud/fagskole/ledelse-i-handverksfag/

Nye studietilbud innenfor det grøntfaglige
Vea jobber også med utvikling av nye studietilbud innenfor det grøntfaglige, blant annet med utvikling av tre helt nye fagskoleutdanninger.

Driftsledelse gartner og grønt
Dette er et nytt studietilbud for gartnere som Vea har utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet i Vestfold og Gjennestad videregående skole. Vea har et mål om å kunne tilby utdanningen fra august 2014.

Her får du spesialkompetanse innen grøntnæringen, i tillegg til at du får kunnskap om å lede små og/eller mellomstore bedrifter. Dersom det innføres fagbrev i gartneryrket, kan man etter endt studium og to års praksis søke mesterbrevnemda om mesterbrev.

Studiet gir blant annet kompetanse i følgende:

- å etablere, lede og drive egne eller andres prosjekter, avdelinger eller virksomheter knyttet opp mot produksjon innen gartnernæringen.
- å etablere, lede og drive egen eller andres prosjekter, avdelinger eller virksomhet knyttet opp mot omsetning og annen servicevirksomhet innen gartnernæringen.

Drift og skjøtsel av grøntanlegg
Bransjene innen grøntanleggsektoren mener det er for lite kompetanse på det grøntfaglige, spesielt på skjøtselsiden. Vi ser at mange nyanlegg får for dårlig skjøtsel og mye er i forfall

En spesialisering innenfor dette vil være en viktig bidragsyter for å styrke grøntanleggssektoren. Vi skal på nyåret i gang med et hovedprosjekt og har som mål å utvikle studieplan innen juni 2014. Innholdet i studiet vil omhandle drift og skjøtsel av både blå(vann) og grønne løsninger.

Studiet passer for:

- deg som har tatt naturbruk på videregående
- deg som jobber i et anleggsgartnerfirma og som ønsker en spesialisering i å skjøtte «grønne» anlegg
- deg som er ansatt i parkavdelingen i en kommune
Grønn foredling
Dette er et studietilbud som passer for deg som ønsker å etablere egen bedrift innen foredling av plantemateriale.

Dersom du planlegger nyetablering eller om du allerede er en etablert produsent, men ønsker å skille ut en del av produksjonen til småskalaproduksjon/foredling, kan dette være et studietilbud som er nyttig for deg.

Vea samarbeider med lokale produsenter og foredlere, og disse bekrefter at dette er en næring i vekst. Markedet etterspør kortreiste og lokale produkter, og etablerte produsenter opplever å ikke klare å levere nok.