Formann Finn Flisen (fra venstre) og Erik Persheim, prosjektleder i Backe-selskapet Martin M. Bakken følger med når grunnarbeider Åge Rasch laster opp EPS-en på lastebilen fra Vardal Plast. Foto: Even Baardseth

Vartdal Plast, Maxbo og Backe inngår EPS-samarbeid

Vartdal Plast, Maxbo og Backe starter et nytt samarbeid for å gjeninnføre EPS-kapp fra byggeplass tilbake i produksjonskretsløpet.

Det skriver de tre samarbeidspartnerne i en pressemelding denne uken.

Målsetningen er at avkapp av EPS (populært kalt isopor) fra Backes byggeplasser skal transporteres til Maxbos lagre, hvor EPS kan komprimeres til kompakte klosser. Vartdal Plast vil i neste trinn plukke opp disse klossene i forbindelse med leveranser av EPS eller andre byggevarer i området, og klossene vil så inngå i produksjon av nye plastprodukter på Vartdals fabrikker.
– Med dette samarbeidet blir vi kvitt et overskuddsprodukt fra byggeplass, antall transporter inn på byggeplass reduseres, og vi bidrar med råstoff inn i den sirkulære økonomien, sier Hans Kristian Fleten Fossedal, driftssjef logistikk hos Løvenskiold Handel.

Miljøsjef Linn Marie Bjørvik i Backe Entreprenør mener gjeninnføring av EPS-avkapp i ny produksjon er en god måte å bruke et avfallsprodukt som ressurs. Siden EPS tidligere har blitt kastet i restavfall, er det vanskelig å vite hvor store mengder det faktisk gjelder.
– Vi har ikke noen god oversikt, men vi vet at det er store mengder, sier Bjørvik.

I fjor startet Vartdal Plast et eget gjenvinningsanlegg på Liadal i Ørsta kommune, der de tar imot ukomprimert EPS som de kverner, komprimerer og palleterer, klart for transport. Den komprimerte EPS-en, sammen med komprimert EPS fra fra blant annet Maxbos lagre, brukes så til nye produkter.

Frem til Maxbos komprimeringsløsning er på plass, vil Vartdal Plast, ifølge pressemeldingen, hente EPS-kappet på byggeplass eller på Maxbos lagre, og transportere og komprimere dette i komprimeringsanlegget på Liadal. Den komprimerte EPS-en blir håndtert videre i verdikjeden og gjort om til PS-granulat på godkjente gjenvinningsanlegg. Disse granulatene blir videre brukt som råstoff i nye plastprodukt eller isolasjonsplater.

– Vi jobber hver dag for at så mye EPS som mulig skal komme tilbake i loopen som nye plastprodukter, og det er derfor spesielt gøy å samarbeide med andre med samme motivasjon, som Maxbo og Backe, sier Mounir El'Mourabit, produktsjef i Vartdal Plast-konsernet.