Illustrasjonsfoto

Fire prekvalifisert for E18 Rugtvedt – Dørdal

Hæhre, Veidekke/AF, NCC og Acciona er med videre i konkurransen om byggingen av E18 Rugtvedt – Dørdal.

Det kommer frem i anskaffelsesprotokollen som Nye Veier sendte ut mandag ettermiddag.

I alt ti selskaper ville bygge strekningen for Nye Veier. Skanska Norge er det eneste av de norske selskapene som ikke er med videre. Salini Impregelo, Obrascon Huarte Lain, Itinera SPA, Isolux Corsan Group og Hochtief Infra kom også til kort i konkurransen.

Av de fire som er prekvalifisert er det ifølge anskaffelsesprotokollen Hæhre Entreprenør som oppnådde den høyeste poengsummen (97,30). Arbeidsfellesskapet Veidekke Entreprenør og AF Gruppen (92,20), NCC Norge (89,73) og Acciona Infraestructuras (89,46) fulgte på de neste plassene.

Nye Veier har evaluert tilbudene etter følgende vekting: Erfaring fra tidligere arbeid 60 prosent , HMSK 30 prosent og samfunnsansvar 10 prosent.

 – Vi er glad for den store interessen rundt prosjektet Rugtvedt-Dørdal. Det var en skarp konkurranse og mange godt kvalifiserte søkere. Nye Veier har valgt å gå videre med fire entreprenører som nå skal konkurrere om oppdraget. Kontrakt vil bli inngått innen mars 2017 og veistrekningen skal ferdigstilles i desember 2019, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland i en melding.

- Vi må være helt sikre på at tilbyderne som går videre til neste runde har de kvalifikasjoner som er nødvendige for å gjennomføre et så omfattende veiprosjekt. Nye Veier skal bygge raskere og mer kostnadseffektivt, og vi angriper derfor prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Kontraktstrategien er viktig når vi nå innfører en ny måte å gjennomføre motorveiutbygging på i Norge, sier Dahl Hovland.

Konkurransegrunnlaget går ut 10. oktober til de fire utvalgte tilbyderne. Tilbudsfasen gjennomføres som en BVP konkurranse (Best Value Procurement). Dette er det første BVP-prosjektet i Norge og gjennomføres i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). 

- NyeVeier har stor tro på denne måten å gjennomføre konkurransen på. BVP er en metodikk for innkjøp og skal sikre at vi velger den beste leverandøren for å nå målene i prosjektet. Det sikrer eierskap, involvering og god risikoforståelse hos leverandøren, heter det i meldingen.

- De fire som er innstilt skiller seg ut ved at de alle har gode besvarelser og oppnår dermed relativt lik poengsum, sier Dahl Hovland.

- Nye Veier AS har gjennom prekvalifiseringsprosessen blitt kjent med saker som er under etterforskning hos Acciona Infraestructuras S.A. Dette er saker hvor det ikke foreligger rettskraftige dommer og dermed ikke plikt eller rett til avvisning fra konkurransen, skriver Nye Veier i pressemeldingen.

– Acciona har to pågående saker knyttet til korrupsjon i hjemlandet Spania. Grunnen til at vi trekker dette frem har sin bakgrunn i presseoppslagene i sommer knyttet til vår prekvalifisering av Hochtief som er under etterforskning i to andre land. Vi valgte å gå ut med informasjonen om Acciona for å fortelle at det er saker vi er klar over, som er vurdert og som vi følger nøye opp, men det foreligger altså ingen dom og da er det heller ingen grunnlag for å avvise Acciona, utdyper Ingrid Dahl Hovland til Byggeindustrien.

Strekningen Rugtvedt – Dørdal er på ca. 16 kilometer og er planlagt som ny firefeltsvei med 110 km fartsgrense. Strekningen forventes åpnet for trafikk innen utgangen av 2019.