Vannprisen 2021 til Simon Haraldsen

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Norsk vannforening har kåret bransjenestoren Simon Haraldsen til vinner av Vannprisen 2021.

Simon Haraldsen mottar Vannprisen 2021.

Det skriver RIF i en pressemelding tirsdag.

Vannprisen er innstiftet av RIF i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988, og blir i år delt ut for 32. gang.

Prisen er, ifølge pressemeldingen, en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder, og gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter.

Simon Haraldsen gikk av med pensjon fra Fylkesmannen i Oslo og Viken våren 2020. Han er utdannet sivilingeniør bygg med spesialisering innen VA-teknikk fra NTNU, og har arbeidet med ulike problemstillinger innen avløpfeltet i over 40 år. I løpet av sin yrkeskarriere har han vært ansatt i Oslo kommune Vann og avløpsetaten, konsulentbransjen, Statens Forurensningstilsyn (SFT) og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hvor han var ansatt sammenhengende i 25 år.

Prisjuryen understreker i sin begrunnelse at Haraldsen gjennom et langt yrkesliv har gjort en spesiell innsats av både faglig, organisasjonsmessig og administrativ karakter for bedring av tilstanden i norske eutrofe vassdrag og for sjøområder, med spesielt fokus på indre Oslofjord.

Han beskrives av juryen som en svært god og tydelig formidler med stor faglig tyngde.

– Vi gratulerer Simon, som er en tydelig og svært kompetent bidragsyter som vannbransjen har hatt gleden av å samarbeide med i mange år, sier Bård Alsaker fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.