Vannprisen 2019 deles ut på Ingenørenes Hus i Oslo. Foto: Christian Roth Christensen

Vannprisen 2019 til Steinar Muri

Steinar Muri fra programvarehuset Powel fikk nylig Vannprisen 2019 for sitt arbeid for innovasjon og digitalisering i vannbransjen gjennom flere tiår.

Steinar Muri fra programvarehuset Powel fikk nylig Vannprisen 2019 for sitt arbeid for innovasjon og digitalisering i vannbransjen gjennom flere tiår, skriver Powel i en pressemelding.

Tildelingen skjedde i Ingeniørenes hus i Oslo mandag 8. april og en stolt Steinar Muri og flere av hans kollegaer var tilstede under prisutdelingen.

- Dette er veldig hyggelig for meg og hele fagmiljøet, sier Steinar Muri.

Som nyutdannet ingeniør tidlig på 1980-tallet, var det mye snakk om forfall i ledningsnettet og saneringsplanlegging for kommunene. Problemet for Muri og hans kollegaer var at det fantes svært lite informasjon om hvor ledningene ble lagt og hvordan tilstanden på disse utviklet seg over tid. Dermed dukket tanken om et digitalisert forvaltningssystem for vann- og avløpsnettet opp. System skulle gi kommunene full kontroll på ledningsnettet og samtidig kunne styres i sanntid av operatørene.

Kommersiell tankegang en suksessfaktor
- Vi tenkte kommersielt og tverrfaglig fra første start. Det var nok de største suksessfaktorene. Folk med data-, kart- og vannbakgrunn jobbet sammen for å finne en løsning. Det var ikke vanlig på denne tida, forteller Muri.

Prosjektet startet i 1983 og Muri viste seg å være veldig fremsynt. For det er først i de senere år at skyløsninger, kartsystem og integrering med SCADA systemer (Supervisory Control And Data Acquisition) har gjort digitaliseringen av vann- og avløpssystemet mulig.

- Vi har ikke fått til dette uten et godt samarbeid på tvers av fagmiljø og ikke minst også et tett samarbeid med kommunene, sier prisvinneren.

Store verdier i vann- og avløpsnettet

I dag er omlag 90 prosent av norske vann- og avløpsledninger registrert i Powel-løsningen Gemini VA og samlet sett representerer det norske vann- og avløpsnettet store verdier. Norsk Vann beregnet i 2016 gjenanskaffelsesverdien til de 100 000 kilometer kommunalt eide vann- og avløpsledningene til om lag 760 milliarder kroner. Lederen for Vannforeningen synes Muri fortjener prisen.

- Han har jobbet for digitalisering av vann- og avløpsnettet over flere tiår. Dette arbeidet har vært viktig for hele bransjen, sier leder for Vannforeningen, Lars Hem.

Alle kommunene i Norge er i dag digitalisert, men i ulik grad. Muri er stolt over det arbeidet han har fått til sammen med gode kollegaer i Powel og i kommune-Norge. Han er også fornøyd med at Powel Construction og Powel Environment ble dannet som en konsekvens av jobbingen med digitaliseringen, to firma som begge er en viktig del av Powel-konsernet. Steinar Muri pensjonerte seg etter nyttår, men jobber likevel på timebasis med faget han er blitt så glad i.

- Jeg vil nok være en del av fagmiljøet i noen år til, smiler Steinar Muri.

Powel AS har sitt hovedkontor i Trondheim, og leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester spesialtilpasset for å hjelpe energiselskap og offentlige virksomheter med bedre arbeidsprosesser og servicekvalitet. Selskapet er markedsledende innen løsninger for forvaltning og drift av kraftnett og planlegging av vannkraftproduksjon, og innen entreprenør- og kommunaltekniske sektorer. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996, og har i dag 470 ansatte, kunder i 20 land, og kontorer i åtte.