Vannlekkasjer som vi så i Bergen kan oppstå mange steder

Natt til onsdag opplevde man i Sandviken i Bergen en stor lekkasje på en av byens vannledninger - noe som medførte at mange måtte forlate hjemmene sine og at en av hovedveiene inn til byen, E39, måtte stenges over en lengre periode. Det viser deg at vannrøret var fra 1920-tallet. Det finnes en lang rekke VA-anlegg som burde vært byttet ut for lenge siden - og situasjonen man så i Bergen er noe man kan risikere å oppleve en rekke steder rundt om i landet.

Vannledningen i Bergen ble lagt i grunnen i 1926 – altså i mellomkrigsårene. På mange måter kan man si at vannrøret har holdt ut lenge og definitivt levert hva det skulle til byens innbyggere. Vann- og avløpsseksjonen i Bergen kommune sier til Bergens Tidende at røret lå inne i planen for en utskifting – og dette skulle skje i 2025. Nå fikk man en stor flenge i dette røret – og mange hundre tusen liter vann fosset ut på kort tid. Dette medførte frykt for at det skulle oppstå skader både på hus og infrastruktur - og ikke minst fikk E39 store skader – og det tok mange timer før man kunne sette trafikk på denne viktige veien igjen.

Med så store krefter i sving kunne man definitivt fått en verre situasjon enn hva som faktisk var tilfelle. Dette er dermed et godt eksempel på hvilken risiko man løper om VA-anleggene rundt om i landet ikke blir oppgradert i den takten de burde. Det er mange som har ropt et varsku mot vann- og avløpsanleggene som ligger begravd i bakken rundt om i landet. Dette er anlegg som folk ikke har et forhold til i det daglige. Så lenge de leverer det de skal er det ikke så mange som tenker på hvordan det fungerer – før det er for sent. Det som ligger i bakken blir ofte glemt – både av befolkningen og dermed også av politikerne. Fagfolkene vil helt sikkert bruke mer penger til dette formålet – men de blir nok ikke alltid hørt på i sine budsjettønsker. For politikerne vil det ofte være mer spennende å bruke pengene andre steder – rørene fungerer sikkert noen år til.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har gjennom sine State of the nation-rapporter poengtert dette vedlikeholdsetterslepet flere ganger. I en delvis oppdatering av rapporten i sommer, kommer det frem at vedlikeholdsetterslepet for vannforsyningsanleggene er beregnet til 220 milliarder kroner mens det tilsvarende etterslepet på avløpsanleggene er beregnet til 170 milliarder kroner. Med dagens takt på ledningsfornyelse av vannforsyningsrørene vil det ta 150 år før dagens ledninger er skiftet. Dette viser til fulle hvilke enorme oppgaver som ligger og venter innen denne sektoren. Hendelsen i Bergen burde være en god påminnelse om at det ikke er lurt å vente for lenge med å få fart på utbedringstakten. Store skader på disse anlegge kan får store samfunnsmessige konsekvenser – og vi håper virkelig landets kommuner tar dette alvorlig – og velger å prioritere en raskere takt på vedlikeholdet enn vi ser i dag. Både publikum og politikerne vil nok våkne etter hvert som flere lignende hendelser vil komme til syne.