Vaktmester-firma tar i bruk vaktmester-app

De 22 ansatte i Vaktmester Andersen som holder orden i borettslag og sameier rundt omkring i Oslo, tar i bruk en egen vaktmesterapplikasjon som nytt arbeidsverktøy.

Vaktmesterfirmaet Vaktmester Andersen inngikk nylig en avtale med Viscenario, selskapet som har utviklet mobilappen.

Applikasjonen gir brukerne mulighet til å sende inn sine observasjoner som arbeidsoppgaver direkte til sin vaktmester via mobiltelefonen. De tar selv bildet som legges ved arbeidsordren, og de kan deretter følge med på hvordan oppgaven blir håndtert.

– Vi får en bedre oversikt over behov og gjennomføring av driftsoppgaver, og en redusert risiko i forvaltningen av bygningsmassen vår. Tjenesten forenkler samarbeidet mellom borettslag og vaktmester, sier Jacob Mehus, styreleder Smålensgata borettslag i en pressemelding.