Helene Svelle i Arkitektbedriftene (til venstre) og Hege Le Brun i Ambita. Foto: Ambita

Utvikler digitale byggesøknader

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har gitt konsesjon til et prosjekt som skal utvikle digitale systemer for byggesøknader mot stat og kommune.

Det skriver eiendoms-teknologiselskapet Ambita i en pressemelding denne uken.

Ambita og Arkitektbedriftene er blant de som nå samarbeider for å utvikle de nye løsningene.

Ambita er, ifølge pressemeldingen, involvert i prosjektet for å bidra til at de nye løsningene blir effektive og enkle å bruke for arkitekter, så de raskt kan utarbeide og sende inn byggesøknader til kommunene. Digitale kart og automatisk nabovarsling er noen av tingene man ser på i utviklingen.

I det nye prosjektet utvikler Ambita webkomponenter som skal integreres i søknadssystemet og i arkitektenes kvalitetssystem MAKS (Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem). MAKS brukes, ifølge pressemeldingen, av 79 prosent av Arkitektbedriftenes medlemmer.

– Vi håper at dette er noe vi kan tilby i nær fremtid, det er ingen tvil om at dette vil spare både tid og ressurser for kommune og den som søker. Dette er nok et steg på veien mot å gjøre alle kommunale søknadsprosesser digitale, uttaler forretningsutvikler Hege Le Brun i Ambita.

Samarbeidsprosjektet er fortsatt i oppstartsfasen, men Arkitektbedriftene har allerede satt i gang med pilottesting, heter det i pressemeldingen.