De gode digitaliseringseksemplene finnes

Alle er enige om at vi må bli flinkere til å utnytte de digitale mulighetene, dette gjelder helt klart også i byggenæringen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner oppfordret på Boligkonferansen aktørene i næringen til å utnytte de digitale mulighetene.

Sanner slo fast at de nå vil sette fart på digitaliseringsarbeidet innen byggeprosessene – og at han ser frem til at dette skal skje i et trepartssamarbeid mellom staten, kommunene og næringslivet. Han understreket også viktigheten av at næringens virksomheter tar i bruk de digitale mulighetene som nå finnes.

Det er helt klart mange som kan bli flinkere i byggenæringen, men det er faktisk også veldig mange som har tenkt nytt og digitalt – og dette ser vi ikke minst blant boligprodusentene.

Det er nok ikke tilfeldig at nettopp boligdelen av næringen er blitt flinke til å ta i bruk digitale virkemidler. Flere sentrale aktører innen boligbransjen var tidlig sterkt involvert i digitaliseringsarbeidet, og da spesielt rettet inn mot BIM. Det norske BIM-miljøet var en periode verdensledende. Denne kompetansen har også kommet boligvirksomhetene til gode.

Samtidig er det mange av boligprodusentene som har sett verdien av å tilby digitale presentasjonsløsninger overfor sine kresne kunder i et sterkt konkurransepreget miljø. Det betyr at mange har tatt i bruk nye teknikker for å vise frem sine produkter, og ikke minst tilby digitale løsninger som på en langt bedre måte enn tidligere viser frem de ferdige boligkonseptene kundene er interesserte i. På Boligkonferansen tirsdag viste for eksempel Norgeshus frem hvor langt de er kommet med å heldigitalisere sin hverdag. Dette er både internt og eksternt rettet. Kundene kan for eksempel gå inn i sin potensielle nye bolig gjennom virtual reality-presentasjoner – som selvsagt gir en helt ny opplevelse av en bolig og kan ikke på noen måte sammenlignes med tilbudet man tidligere hadde – boligkatalogen og tradisjonelle tegninger. I VR-presentasjonen kan kundene også gjøre endringer direkte i den fremtidige boligen på egenhånd. Samtidig bruker Norgeshus heldigitale løsninger i selve søknads- og byggeprosessen – og mener de allerede har hentet store gevinster ut fra dette arbeidet.

Det er også flere andre virksomheter både blant boligprodusentene og andre deler av næringen, som har gjort mye godt digitalt arbeid. Den store utfordringen fremover blir å få alle partene i verdikjeden til å bli bedre sammen. For det er ikke nok at det finnes mange enkeltstående eksempler i ulike deler av næringen – næringen kan ikke bli bedre om man ikke klarer å utvikle felles løsninger som drar i samme retning. Ingen blir gode av å digitalisere alene – man må klare å utvikle felles løsninger som kan utvikle seg til å bli åpne standarder.

Her er nettopp også det trepartssamarbeidet som Sanner peker på er ekstremt viktig – her må både staten, næringslivet og kommunene jobbe sammen. Ikke minst har kommunene en stor jobb å gjøre her. Det er store variasjoner fra til kommune til kommune hvor langt man er kommet, og det er dessverre for mange som har gjort for lite. Når en boligutvikler får beskjed om at en kommune ikke kan motta byggesøknader elektronisk, men at man likevel kan bruke Byggsøk til å fylle ut byggesøknaden, skrive den ut for så å sende den manuelt til kommunen, for der å bli scannet inn for å passe kommunens elektroniske system, er det noe som ikke er helt bra. Dette viser hvor enorme besparelser det er å hente ved å gjøre digitaliseringen mer helhetlig og gjennomført. Arbeidet er heldigvis godt i gang – men det er en stor jobb igjen som skal gjøres – og her er det mange som må kjenne på ansvaret.